För studenter på kursen Farmakologi och sjukdomslära 1 (7,5 hp) - Campus kurskod 2DS014

Kursen "Farmakologi och sjukdomslära 1", som omfattar 7,5 högskolepoäng, avser att ge fördjupad kunskap i den kliniska farmakologins grundprinciper och i tillämpliga lagar och författningar. Kursen ingår i distriktssköterskeprogrammet.

Kursplan

Välkomstinformation

Vi ser fram emot en trevlig kurs med er!

Hälsningar

Ruqaie Hussain (kursansvarig) och

Georgios Panagiotidis (examinator)

Kursinformation

Kursen, avser att ligga till grund för kursen "Farmakologi och sjukdomslära 2" (7,5 hp) och består av två moment:

Moment 1:

Allmän farmakologi (5,5 hp)

Moment 2:

Läkemedelsrelaterade lagar och författningar (2 hp)

Kursen går på helfart, vilket innebär att du ska räkna med att lägga ner minst 40 timmars studier per vecka.

Startdatum för kursen är måndag den 4/10 (v. 40). Den lärplattform som används är Canvas och .

Kursen har distansupplägg. Den största delen av kunskapsinhämtningen sker således med hjälp av egenstudier och gruppstudier.

Sammanlagt 4 studiedagar är schemalagda till direktsända distansföreläsningar via Zoom, samt 2 obligatoriska tentamen och  1 muntlig redovisning, se schema.

 

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Georgios Panagiotidis

Kursansvarig / Examinator
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-04-09