För studenter på kursen Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 (7,5 hp) kurskod 1OP068

Kursen fokuserar på ögats främre segment från ögonlock och externa ögon muskler till linsen och pupillfunktionen i ögat. Vidare kommer vi att avhandla ögonsjukdomar i det främre segmentet samt lära oss hantera biomikroskopi för att kunna titta på de främre segmenten och mäta trycket i ögat. (På termin 3 startar en kurs Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 (ÖAFS2) där all fokus finns på ögats bakre segmentet.)

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 2.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT2024

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod: 1OP068

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Omexamination på kursplan 1OP068 med en annan studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 14 dagar innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

Kursanalys:

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Marika Wahlberg

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör
JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2023-09-19