För studenter på kursen Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 (7,5 hp) kurskod 1OP068

Kursen fokuserar på ögats främre segment från ögonlock och externa ögon muskler till linsen och pupillfunktionen i ögat. Vidare kommer vi att avhandla ögonsjukdomar i det främre segmentet samt lära oss hantera biomikroskopi för att kunna titta på de främre segmenten och mäta trycket i ögat. (På termin 3 startar en kurs Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 (ÖAFS2) där all fokus finns på ögats bakre segmentet.)

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 2.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT21 1OP068 ÖAFS1_schema_201209

Schema publiceras här senast två veckor före kursstart.

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod: 1OP068 eller 1OP043, se nedan

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Omexamination på kursplan 1OP068 med en annan studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 4 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

Omexamination på nedlagd kursplan 1OP043 med 1OP068

Kursen 1OP043 är nedlagd och gavs sista gång VT19, det finns därför inga ”vanliga” examinationstillfällen med nya kullar att delta i. Du som har rest på kursen erbjuds istället under en begränsad (!) period att examineras mot kursplanen 1OP043 (den kurs som du följde) i samband med tenta- och omtentatillfällen på den nya kursen 1OP068. För information om datum för examinationstillfällen, se ovan.

Möjlighet att examineras på den nedlagda kursplanen erbjuds till och med HT21. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Anmälan till omtenta på nedlagd kursplan 1OP043 ska göras senast 8 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

Kursanalyser

VT20 Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 1OP068

Behöver du stöd med dina studier? Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Marika Wahlberg

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör