För studenter på kursen Optometrisk klinik 1 (7,5 hp) kurskod 1OP076

Detta är en kliniskt inriktad kurs innehållande patientpass och KUM (Klinisk utbildningsmottagning) samt teori och övningar om bland annat synfält, OCT, binokulärseendet och dynamisk retinoskopi. Gällande binokulärseendet läggs fokus på att förstå binokulära avvikelser som exempelvis anomal retinal korrespondens, excentrisk fixation och amblyopi.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 4.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT23 T4 SUM3_KL1_OK1_AO_schema 221101

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 14 dagar innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Kursvärdering

VT22 1OP076 OK1 kursanalys

VT21 1OP076 OK1 kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Besarta Sahiti

Kursansvarig

Jaana Johansson

Kursadministratör
MW
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2023-02-03