För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Ambulanssjukvård

Programmet förbereder för arbete inom ambulanssjukvård. Studierna ger dig specialistkompetens att planera, leda och genomföra omvårdnads- och medicinska åtgärder med hänsyn till patientens behov i den prehospitala miljön.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senast gällande utbildningsplanen. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

Om du vill du veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen

Programöversikt 

Programupplägget gäller för studenter antagna fr.o.m. HT15

Termin 1

Termin 2

Termin 3

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-01-30