För studenter på kursen Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1 (15,0 hp) kurskod 2AM016

Kursens övergripande mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp; människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad vård inom ambulanssjukvård.

Studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter mot att självständigt kunna tillämpa och integrera omvårdnad med medicinsk vård och behandling i ambulanssjukvård.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - Ambulanssjukvård och genomförs som en delvis webbaserad distansutbildning. Kursen sker på trekvartsfart och innehåller även fysiska träffar.

Kursen startar i Canvas med individuell förberedelse inför studiedagarna. Kursen fortsätter därefter med studieuppgifter och diskussioner via canvas samt VFU.

Observera att registrering är obligatorisk för att behålla platsen på kursen. Registreringen sker via Ladok och öppnar en vecka innan kursstart och är öppen till och med två dager efter kursstart. Information om webbregistrering.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen innehåller studieuppgifter och föreläsningar i omvårdnad, bedömning och medicinsk behandling av patienter med olika medicinska och kirurgiska tillstånd samt Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom ambulanssjukvård, anestesi- och förlossningssjukvård.

Kursen omfattar fem moment fördelade på två terminer: 

 • Moment 1: Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård (4,5 hp) termin 1.
 • Moment 2: VFU inom ambulanssjukvård (3 hp) termin 1
 • Moment 3: Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård (4,5 hp) termin 2.
 • Moment 4: VFU inom anestesisjukvård (1,5 hp) termin 2
 • Moment 5: VFU inom förlossningsvård (1,5 hp) termin 2

Föreläsningar och studieuppgifter utgår från mål och innehåll i kursplanen. De är ett stöd i lärandet och innehållet motsvarar det som sedan examineras.

 

Obligatoriska moment

 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2v ambulans Termin 1
 • Föreläsning/Mikrosimulering Termin 1
 • Examinationsuppgift Termin 1
 • Examinationswebinar - analys av etiska dilemman Termin 1
 • Reflektionsuppgift Termin 2
 • VFU anestesi Termin 2
 • VFU förlossning Termin 2
 • Gruppuppgift Termin 2
 • Tentamen Termin 2

Schema

Se scheman i canvas

Preliminärt schema VT24 termin 1

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Katarina Wahlstedt

Utbildningsadministratör
Profile image

Katarina Bohm

Kursansvarig
KB
Innehållsgranskare:
Katarina Wahlstedt
2024-03-18