För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Kirurgisk vård

Programmet förbereder för arbete inom kirurgisk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senast gällande utbildningsplanen. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

Om du vill du veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen

Programöversikt - gäller för antagna HT21 eller senare

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-01-03