För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Valbara kurser och Fördjupningskurser

Här hittar du information om valbara kurser för specialistsjuksköterskeprogrammen Onkologisk vård, Medicinsk vård och Vård av äldre samt fördjupningskurser för specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och ungdom.