Kvinnligt bäcken

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering HT24

Denna interprofessionella utbildning är unik i sitt slag. Kursen är på avancerad nivå och har bäckenbotten och bäckenbottendysfunktion i fokus. Samtliga föreläsare har spetskompetens och kursen är förankrad i teorin och innefattar ett kliniskt perspektiv.

Sagt om kursen

Kursens mål

Det övergripande målet är att du utifrån ett vetenskapligt arbetssätt, ska utveckla fördjupad kompetens gällande prevention och bedömning vid gynekologiska, obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd.

Efter avslutad kurs ska du:

  • kunna förklara bäckenbottens anatomi och funktion.
  • kunna anpassa anamnes och kommunikation utifrån etiska, kulturella, åldersrelaterade och könsneutrala aspekter.
  • känna till adekvata bedömningsmetoder avseende dysfunktioner och smärta i bäckenbotten, samt evidensbaserade principer för träning och rehabilitering utifrån gynekologiska, obstetriska och urologiska tillstånd.
  • kunna kontrastera kunskap om eget och andra professioners kompetensområde i samverkan kring patienter med bäckenbottendysfunktion.

Ur kursinnehållet

Den här kursen ger dig en ökad kunskap och kompetens om bäckenbottens normalfunktion och dysfunktioner avseende blåsa, tarm och smärttillstånd. Du får även kliniska verktyg och bedömningsmetoder för att utföra undersökningar och behandlingar. Verktygen grundar sig på ett vetenskapligt förhållningssätt och gällande riktlinjer vilket ökar patientsäkerheten och kvaliteten.

Du kommer lära dig:

  • Anatomi, fysiologi och funktion som omfattar bäckenets organ, skelettstrukturer, muskulatur, ligament och fascia.
  • Gynekologiska, obstetriska och urologiska dysfunktioner inkluderande smärta och sexuella problem och dess förklaringsmodeller.
  • Bedömning, utvärdering och rehabilitering av bäckenbotten.
  • Riktlinjer och rekommendationer för fysisk aktivitet som prevention och behandling vid gynekologiska, obstetriska och urologiska tillstånd.

Kursplan

Kursplan för Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering.

Målgrupp

Fysioterapeuter, barnmorskor, uro- och tarmterapeuter och läkare som arbetar inom kvinnohälsa.

Kursledning

”Välkommen till viktig kurs för dig som arbetar inom kvinnohälsa. Här får du kliniska verktyg och bedömningsmetoder för att kunna utföra undersökning och behandling av bäckenbotten. Med ökad kompetens inom detta område kommer du kunna ta emot och hjälpa flera olika patientgrupper.”

Birgitta Nordgren, legitimerad fysioterapeut, med. dr

Birgitta har flerårig erfarenhet av att ha givit interprofessionella kurser. Hon har flera publicerade artiklar inom pedagogik. Birgitta har även bedrivit pedagogiska utvecklingsprojekt samt skrivit läroböcker, varav en inom kvinnohälsa.

Övriga föreläsare har långvarig pedagogisk erfarenhet, gedigen expertkunskap inom ämnet och är kliniskt verksamma inom både sjukhusansluten och primärvård samt bedriver forskning inom området.

Tid och plats

Kursen inleds den 9 september 2024 på distans via lärplattformen Canvas. Detta följs av fysiska kursträffar den 19 september, 24-25 oktober och en avslutande träff på distans den 12 december.

Kursträffarna sker på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, Campus Flemingsberg. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans via lärplattformen Canvas.

Kursupplägg

De arbetsformer som används är föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, självstudier samt arbete i grupp. Mellan kursträffar sker individuellt arbete i den webbaserad lärplattformen.

Pris

13 000 kr per deltagare exklusive moms.

Behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mer information

Susanna Sjunneryd, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 13 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 4.5 hp