För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska, 15 hp kurskod 2DS009

På kurswebben för Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska hittar du schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.
Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap i huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet distriktsvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Kursplan

Välkomstinformation Campus VT24

Kurs 2DS009 är den sjunde kursen i distriktssköterskeutbildningen - campus och genomförs i Termin 2.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - campus.

 • Kursen startar med en gemensam introduktionsdag för studenter från flera specialistinriktningar 25 mars och pågår i 10 veckor till den 2 juni 2024.
   
 • Ni får tillgång till Canvasrummet när ni registrerar er i Ladok. Registreringsperioden öppnar den 18 mars 2024.
   
 • Kursen ges på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Välkomstinformation Distans VT24

Kurs 2DS009 är den sjunde kursen i distriktssköterskeutbildningen - distans och genomförs i Termin 4.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - distans

 • Kursen startar med en gemensam introduktionsdag på Zoom måndagen den 15 januari 2024 och pågår hela Termin 4 med avslut den 2 juni 2024. En zoomlänk kommer att läggas ut i Canvas senast en vecka innan start.
   
 • Ni får tillgång till Canvasrummet när ni registrerar er i Ladok. Registreringsperioden öppnar den 8 januari 2024.
   
 • Det är en distansbaserad kurs i halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Schema Campus VT24

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Schema Campus VT24 2DS009

Det publicerade schemat  innehåller inga zoomlänkar. Länkar hittar ni i Canvaskursrummet som ni får tillgång till en vecka innan kursstart när ni registrerar er i Ladok.

Inget annan schema publiceras. Handledningstillfällen arrangeras mellan handledare och studenter.

Schema Distans VT24

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Det publicerade schemat  innehåller inga zoomlänkar. Länkar hittar ni i Canvaskursrummet som ni får tillgång till en vecka innan kursstart när ni registrerar er i Ladok.

Observera att inget annat schema publiceras. Övriga schemalagda dagar (3 seminarier med handledare samt 1 examinationsseminarium) kommuniceras av respektive handledare/inriktningsansvarig lärare direkt till studenterna 

Format

Examensarbetet genomförs parvis (två studenter). Studenter behöver hitta en "skrivkamrat" och enas om ett ämne innan kursstart. Det är inte tillåtet att skriva tre. I huvudsak består kursen av självständigt arbete, handledning sker i grupp. Ett examinationsseminarium då opponentskap och respondentskap examineras äger rum ca 1-2 veckor innan kursslut. Därefter examineras det skriftliga examensarbetet med inlämning via lärplattformen den sista kursveckan.

Handledare utses på introduktionsdagen. Tider för handledning bestäms i samråd med handledare.

Observera att du måste vara godkänd i kursen Vetenskaplig teori och metod för att vara behörig till denna kurs.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering och kursanalys:

HT23 Distans 2DS009 Kursvärdering

HT23 Campus 2DS009 Kursvärdering

VT23 Distans 2DS009 Kursvärdering

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt finns i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Ulrica Nilsson

Examinator
852483822
Profile image

Zarina Nahar Kabir

Kursansvarig Distans och specialistansvarig lärare Distrikt Distans
852483584
Profile image

Vanja Berggren

Kursansvarig Campus Lektor / Docent
852483606
Profile image

Eva Sundborg

Specialistansvarig lärare - Distrikt
852483688
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör
852483724

Helen Ågren

Studievägledare
852483920

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Kommunikation kommer huvudsakligen att ske via lärplattformen Canvas och via e-post. 

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ZN
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2024-01-29