För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - Onkologisk vård 15 hp kurskod 2ON014

På kurswebben för 2ON014 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens grundläggande mål är att fördjupa kunskaperna i huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet onkologisk vård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Kursplan

Inför kursstart

Om kursen

Kursen går på helfart under 10 veckor. Kursen startar med en gemensam introduktionsdag för studenter från flera specialistinriktningar i Alfred Nobels Allé 23, Huddinge. På eftermiddagen träffas ni inom er resp. specialistinriktning. Schema för introduktionsdagen finns i vänster marginalen.

Examensarbetet genomförs parvis (två studenter) så försök hitta en "skrivkamrat" och enas om ett ämne innan kursstart. Det är inte tillåtet att skriva tre. I huvudsak består kursen av självständigt arbete, handledning sker i grupp. Ett examinationsseminarium då opponentskap och respondentskap examineras äger rum ca 1-2 veckor innan kursslut. Därefter examineras det skriftliga examensarbetet med inlämning via lärplattformen den sista kursveckan.

Lärplattformen Canvas öppnar ca 2 veckor innan kursstart. Då får ni tillgång till riktlinjer och bedömningskriterier för examensarbetet. På Canvas kan ni också se en tidsplan för arbetets progress. Handledare utses på introduktionsdagen, tider för handledning bestäms i samråd med handledare.

Karolinska Institutets bibliotek (KIB) ger workshops i litteratursökning för specialistsjuksköterskestudenter i examensarbeteskursen, och vi rekommenderar varmt att ni deltar vid något av de tillfällen som erbjuds. Ni kommer senare kunna anmäla er till dessa workshops i Canvas.

Observera att du måste vara godkänd i kursen Vetenskaplig teori och metod för att vara behörig till denna kurs.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör

Specialistsjuksköterskeprogrammens examensceremoni 2023-01-13

Schema

Vi träffas första gången via Zoom enligt schema som laddas ned, nedan. Det publicerade schemat innehåller inga zoomlänkar. Länkar hittar ni i Canvaskursrummet som ni får tillgång till en vecka innan kursstart.

Inget annat schema publiceras. Handledningstillfällen arrangeras mellan handledare och studenter.

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben för onkologisk vård

Kursvärdring samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad.

Profile image

Zarina Nahar Kabir

Kursansvarig
+46852483584
Profile image

Ulrica Nilsson

Examinator
Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Studievägledning

Studievägledning Specialistprogrammen

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LP
Innehållsgranskare:
2024-02-22