För studenter på kursen Farmakologi och sjukdomslära 1 (7,5 hp) - Distans kurskod 2DS014

Kursen "Farmakologi och sjukdomslära 1", som omfattar 7,5 högskolepoäng, avser att ge fördjupad kunskap i den kliniska farmakologins grundprinciper och i tillämpliga lagar och författningar. Kursen ingår i distriktssköterskeprogrammet.

Kursplan

Kursinformation

Kursen, avser att ligga till grund för kursen "Farmakologi och sjukdomslära 2" (7,5 hp) och består av två moment:

Moment 1: Läkemedelsrelaterade lagar och författningar (2 hp)

Moment 2: Allmän farmakologi (5,5 hp)

Kursen går på halvfart, vilket innebär att du ska räkna med att lägga ner minst 20 timmars studier per vecka.

Startdatum för kursen är måndag den 25/3 (v.13)

Den lärplattform som används är Canvas.

Kursen har ett 100% distansupplägg. Den största delen av kunskapsinhämtningen sker således med hjälp av egenstudier och gruppstudier.

För examinationstillfällen och direktsända distansföreläsningar via Zoom i Canvas, vänligen se bifogat schema.

Välkomstinformation

Vi ser fram emot en trevlig kurs med er!

Hälsningar

Tina Ohlsén (kursansvarig) och

Georgios Panagiotidis (examinator)

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Kristina Ohlsén

Kursansvarig
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-03-21