För studenter på kursen Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård (15hp) kurskod 2KV002

Kursen går på halvfart under 20 veckor och är till största delen IT-baserad via lärplattformen Canvas med föreläsningar och seminarier i Zoom. Tre studiedagar kommer att genomföras på campus (Södersjukhuset).

Kursen består av tre moment: farmakologi (4,5 hp), patofysiologi (4,5 hp) och omvårdnad (6hp). I omvårdnadsmomentet ingår verksamhetsförlagd utbildning i form av fyra fältstudiedagar.

Kursplan

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Scheman

Inför kursstart VT24

Vi träffas första gången måndagen den 15 januari kl. 09:00. Zoomlänkar kommer att finnas i Canvas.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringsperioden är 2 veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering. Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Tillgång till kursrummet

Fredagen före kursstart, 8 januari 2024, kommer den som har registrerat sig på kursen i Ladok ha tillgång till kursrummet i Canvas.

Kontaktuppgifter

Profile image

Ami Fagerdahl

Examinator

Hanna Landis

Utbildningsadministratör
852487532

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

HL
Innehållsgranskare:
Hanna Landis
2024-01-10