För studenter på kursen Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård (15hp) kurskod 2MV001

Kursen går på halvfart under 20 veckor och är till största delen IT-baserad via lärplattformen Canvas med föreläsningar i Zoom och digitala tentamen. Ett par studiedagar kommer att genomföras på Södersjukhuset.

Kursen består av tre moment: farmakologi (4,5 hp), patofysiologi (4,5 hp) och omvårdnad (6hp). I omvårdnadsmomentet ingår verksamhetsförlagd utbildning i form av fyra fältstudiedagar.

Kursplan

Schema

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras 
av kursansvarig.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering VT20

Inför kursstart

Vi träffas första gången måndagen den 18 januari kl 09:00. Då kommer vi att presentera kursen och de olika momenten. Zoomlänkar kommer att skickas till er av ansvarig lärare.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringsperioden för kursen i Ladok är 4-25 januari 2021. 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering. Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Tillgång till kursrummet

Fredagen före kursstart, den 15 januari 2021, kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

Den största delen av all undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer att ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud.

Kontaktuppgifter

Katarina Bohm

Examinator

Cecilia Bodén

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.