För studenter på kursen Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård (15hp) kurskod 2MV001

Kursen går på halvfart under 20 veckor och är till största delen IT-baserad via lärplattformen Canvas med föreläsningar och seminarier i Zoom. Ett par studiedagar kommer att genomföras på campus (Södersjukhuset).

Kursen består av tre moment: farmakologi (4,5 hp), patofysiologi (4,5 hp) och omvårdnad (6hp). I omvårdnadsmomentet ingår verksamhetsförlagd utbildning i form av fyra fältstudiedagar.

Vid kursstart måndagen den 17/1 kommer vi att presentera kursen och de olika momenten.

Kursplan

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering VT21

Inför kursstart

Vi träffas första gången måndagen den 17 januari kl 09:00. Zoomlänkar kommer att finnas i Canvas.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringsperioden för kursen i Ladok är 3-24 januari 2022. 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering. Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Tillgång till kursrummet

Fredagen före kursstart, den 14 januari 2022, kommer den som har registrerat sig på kursen i Ladok ha tillgång till kursrummet i Canvas.

Covid-19

KIs informationssida till studenter om undervisning med anledning av Covid-19 

Kontaktuppgifter

Katarina Bohm

Examinator

Cecilia Bodén

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.