För studenter på kursen Omvårdnad inom barnhälsovård, 7,5 hp kurskod 2BU019

Kursens övergripande mål är att studenten självständigt och systematiskt ska kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att bedriva omvårdnad och hälsoarbete utifrån ett hälsoperspektiv inom barnhälsovården (BHV) med fokus på barn i åldern 0-5 år.

Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Kursinformation

Kursen ges en gång per termin och är uppdelad i två moment som omfattar 8 veckors studier.

Moment 1 innehåller teoretiska kurser och ges på halvfart (6 veckor). Moment 2 innehåller verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovården och ges på helfart (2 veckor).   

Här hittar du programöversikt för studenter antagna från VT21

Inför kursstart

Nästa kursstart: HT24, vecka 40. 

Programspecifik information om VFU för studenter på Barn och Ungdom

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Genom att registrera dig i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Tillgång till kursen i Canvas får du automatiskt efter att du registrerat dig på kursen i Ladok.

Logga in i Canvas

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas Studentguide

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering 2BU019

Senast genomförda kursanalys 2BU019

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Azar Tavallali

Kursansvarig
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
AT
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2024-05-21