För studenter på kursen Omvårdnad relaterad till psykisk ohälsa, 7,5 hp kurskod 2PV005

Den personcentrerade och evidensbaserade omvårdnaden studeras med stöd av teorier hämtade från omvårdnad och beteendevetenskap med relevans för sjuksköterskans specialistområde. Begrepp centrala i psykiatrisk omvårdnad och etiska begrepp tillämpas i reflektionsgrundande uppgifter baserad på teoretiska och empiriska vetenskapliga studier med beaktande av genus och ett mångkulturellt perspektiv. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: VT24

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt.

Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Genom att registrera dig i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Tillgång till kursen i Canvas får du automatiskt efter att du registrerat dig på kursen i Ladok. 

Logga in i Canvas

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering VT23

Kursanalys VT23

Kontaktuppgifter

Anna Malmborg

Studievägledare

Christopher Waldron

Studieadministratör
MH
Innehållsgranskare:
2023-09-13