För studenter på kursen Optometrisk klinik 2 (4,5 hp) kurskod 1OP079

Detta är en kliniskt inriktad kurs innehållande patientpass och KUM (Klinisk utbildningsmottagning) med allt vad det innebär av patientbemötande, utredning och att vid behov skriva remiss. Du bygger även vidare på kunskaperna inom torra ögon samt hur du granskar och tolkar synfält, OCT och fundusbilder.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 5.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT24 Termin 5 schema för grupper A & B
HT24 Termin 5 schema för grupper C & D

Examination

Tenta 1: 17/10 2024
Omtenta: 2/12 2024

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för tentor framgår av schemat, se ovan.  

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursanalys

HT23 1OP079 OK2 kursanalys
HT22 1OP079 OK2 kursanalys
HT21 1OP079 OK2 kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Profile image

Johan Hedström

Kursansvarig
Profile image

Emma Lundström

Kursansvarig

Jaana Johansson

Kursadministratör

Kursutvärdering

MW
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-05-07