För studenter på kursen Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom cancerområdet 7,5 hp kurskod 2ON013

På kurswebben för 2ON013 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om profession, patientsäkerhet samt teorier och metoder för att utveckla omvårdnad av patienter vid onkologisk vård och behandling. Studenten ska kunna reflektera om och planera för att implementera inhämtad kunskap i den egna verksamheten.

Kursplan

Inför kursstart

Kursen startar under hösterminen, under termin 2 i utbildningen.

Kurs 2ON013 är den andra kursen i termin 2 för programmet onkologisk vård avancerad cancervård.
Information för hela programmet för onkologisk vård


Om kursen

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper i omvårdnad av patienter i behov av  onkologisk vård och behandling inom tre teman:

- Specialistsjuksköterskans yrkesroll och ansvar (profession)

- Patientsäkerhet

- Metoder för att utveckla omvårdnad

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör

Schema

Schema publiceras två veckor innan kursstart.

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben för Onkologisk vård.

Kursvärdring samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering och analys

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad.

Carina Lindblad

Kursansvarig
Profile image

Kay Sundberg

Examinator
+46852483572
Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Studievädledning Specialistprogrammen

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LP
Innehållsgranskare:
2024-01-29