För studenter på kursen Radioterapi, 15 hp kurskod 2ON019

På kurswebben för 2ON019 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergrpande mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse kring strålbehandling, dess bakomliggande fysik, verkningsmekanismer samt metodik.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kursen sker via Lunds universitet. Datum, tider och plats meddelas i samband med kursstart av Lunds universitet.


Om kursen

Studier bedrivs enligt LäraNärakonceptet som innebär att studenten får tillgång till en serie föreläsningar, som tillsammans med kurslitteraturen, ger underlag till att lösa fördjupningsuppgifter. Fördjupningsuppgifterna varvas med obligatoriska seminarier. För att få deltaga vid seminarierna krävs att alla tillhörande uppgifter skall vara inskickade och godkända. Totalt ingår fem obligatoriska seminariedagar uppdelat på två sammankomster. Som sjuksköterska på en strålbehandlingsavdelning ställs särskilda krav på dig. Du arbetar nära cancerpatienten som genomgår en viktig, livsavgörande i många fall, behandling. Just detta gör arbetet så spännande och intressant. Strålbehandlingsområdet är också ett område som utvecklas stort och det kommer hela tiden nya behandlingsmetoder och tekniker. Arbetet kräver stor känsla för patienten och goda omvårdnadskunskaper men även kunskaper i teknik och fysik. Du bör ha ett intresse för teknik, matematik och fysik för att uppskatta utbildningen och yrket.

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Onkologisk vård, strålbehandling termin 2 och 3.

Kursen sker via Lunds universitet, Jan Degerfält, e-post: jan.degerfalt@med.lu.se


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Kursen sker via Lunds universitet. Tider meddelas i samband med kursstart via Lunds universitet.

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 

 

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben för onkologisk vård.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Sektionen för omvårdnad

Jan Degerfält

Kursansvarig

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LP
Innehållsgranskare:
2023-09-26