För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Ny student

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna som du hittar här. Kontona är klara för aktivering 28 december 2023.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs. Du kan registrera dig i Ladok under perioden 2023-12-28 till 2024-01-08 (kl. 23.59). Det är först då du är registrerad i Ladok som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

VIKTIGT: Om du inte registrerar dig på den inledande kursen anses du ha lämnat återbud. Detta innebär att din antagning återkallas och du förlorar din plats på programmet! Återbud kan också komma att läggas in om du ej deltar aktivt under kursens tre inledande veckor.

Du ska registrera dig till första kursen på programmet i LADOK genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain. 

I Ladok kan du alltid logga in och kontrollera dina uppgifter på programmet. Du kan även själv skriva ut studieintyg efter registreringen. Antagningsbesked kan du skriva ut från "Mina sidor" på antagning.se

Programspecifik kursinformation såsom schema, kursplan, kontaktuppgifter finns på respektive kurswebbar som du hittar på sidan programöversikter

Vid problem vid registrering - maila specialist@ki.se

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Anstånd 

Har du inte fått tjänstledigt? Eller du behöver ansöka om anstånd med studiestarten av annan anledning, det vill säga du önskar senarelägga studiestarten med bibehållen plats, då ansöker du om detta hos Antagningsgruppen vid KI.

Mer information om detta hittar du på KI:s sidor om antagning. Har du frågor om anståndsansökan ringer du till Antagningsgruppens telefontid: 08-524 86250, tisdag och torsdag, 9.30-11.30. Du behöver bifoga ett underlag till din ansökan, exempelvis intyg från arbetsgivaren om ej beviljad tjänstledighet eller intyg från försäkringskassan att du är föräldraledig.

Program- och kursstart 

Sker den 15 januari 2024. Detaljerade scheman finns på respektive kurswebb som du hittar på sidan programöversikter 

Program för introduktionsdag kommer att läggas ut här när det närmar sig. Introduktionen hålls på förmiddagen och sker digitalt. 

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Terminstider vid KI

Här hittar du terminstider vid KI 

 

Övrig information

Tacka ”Ja” till sin plats/lämna återbud

Det är endast en antagningsomgång för specialistsjuksköterskestudenterna i och med att ansökningsperioden tidigarelagts.
Du ska inte tacka ”Ja” till din plats (eller din reservplats) via antagning.se utan endast lämna återbud till din plats via antagning.se. Däremot behöver du som är antagen i urvalet bekräfta din plats genom den länk (KI-survey) som återfinns på ditt antagningsbesked. Sista dagen att besvara enkäten är den 15 november 2023. Om du inte bekräftar din studieplats inom utsatt tid räknas detta som ett återbud till platsen och antagningen återkallas. 

Reservantagning/Registrering

När tillräckligt många lämnat återbud till sin plats kommer ett system börja kalla reserver. Det betyder att det automatiskt går ut ett antagningsbesked till första reserven. Sedan kallar systemet reserver allteftersom de antagna lämnat återbud till sin plats. 

Tillgodoräkna dig tidigare studier 

Har du tidigare lästa relevanta studier? Då kan du ansöka om tillgodoräknande och "slippa läsa" kurser eller delar av kurser inom programmet. Det finns ingen möjlighet varken för förhandsbesked om vilka kurser kan tillgodoräknas eller handläggning av tillgodoräknande innan du är registrerad på programmet i Ladok. Registreringstiden i Ladok finns under rubrik 2. Registrering på programmets inledande kurs.

Det är viktigt att vi får in din ansökan så tidigt som möjligt efter du har registrerat dig på programmet. Om du hinner inte få besked innan kursstart, behöver du påbörjar kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte påbörja kursen och får avslag på din ansökan måste du eventuellt vänta till nästa kurstillfälle där det finns lediga platser innan du får gå denna kurs. Information om hur du ansöker om tillgodoräknanden och var du ska skicka din ansökan hittar du här på tillgodoräknanden.

Frågor om tillgodoräknande mailar du till tillgodoraknande-specialist@ki.se

Praktisk information

Hur skaffar jag ett KI-kort? Vad ska jag ha studentkontot till? Hur får jag tillgång till universitetsbibliotekets alla tjänster och resurser?
Svar på dessa frågor hittar du på Ny student på KI.

Programstudievägledning

Hos programstudievägledaren kan du få information om regler för behörighet till högre termin, dispenser, studieuppehåll eller återupptagande av studier med mera. 
Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledare för specialistsjuksköterskeprogrammen

Har du fler frågor rörande antagning, återbud eller reservantagning kontakta specialist@ki.se. 

 

FAQ - vanliga frågor och svar

Vi har sammanställt ett dokument med svar på vanligt förekommande frågor till dig som är ny student på Specialistsjuksköterskeprogrammen. Om du inte hittar svar på din fråga, så är du välkommen att maila specialist@ki.se

Vanliga frågor och svar 

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2023-11-02