För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp, halvfart kurskod 2SP032

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod och forskningsetik. Dessutom skall studenten ha tillägnat sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadsvetenskap med inriktning mot specialistområdet. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: Måndagen den 15 januari 2024. 
 

Förkunskaper 

Vi rekommenderar att ni ser över era förkunskaper i forskningsmetodik. Titta i kursplanen angående vad som ingår i kursen.

Följande bok kan vara till hjälp: 
Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur AB, 2017 - 510 sidor ISBN:978-91-44-11328-9  LIBRIS-ID:20848026  Sök i biblioteket
 

Efter att ni har registrerat er i Ladok, gör gärna de webbaserade övningarna i Canvas (se modul med samma namn i Canvas) avseende Design och Analys. Titta också gärna på hemsidan för Statens beredning för medicinsk utvärdering.

 

Zoom-undervisning 

All undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. Zoomlänkar kommer finnas i schemat som publiceras i kursrummet i Canvas.

 

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Tillgång till kursrummet i Canvas får du genom att registrera dig på kursen i Ladok.

Logga in i Canvas

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering i Ladok är obligatoriskt för att behålla sin plats och kunna delta i kursen.
Registreringsperiod för VT24 är 2023-12-28 - 2024-01-08.
 

Du registrerar dig själv i ladok. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Schema

Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras/kompletteras.

Schema VT24  i PDF

Schema VT24  i TimeEdit (publiceras senast två veckor innan kursstart)

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskestudenter VT24

Välkommen till en programgemensam dag för alla studenter som startar ett specialistsjuksköterskeprogram VT24.

Dagen kommer hållas digitalt måndagen 15 januari 2024 kl. 08:30-12:15 - se aktuellt program här (programmet publiceras inom kort). Zoomlänk kommer finnas tillgänglig i kursrummet i Canvas.

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlista hittar ni i kursplanen

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Lars E Eriksson

Examinator

Zarina Nahar Kabir

Kursansvarig samt specialistansvarig lärare - Distrikt

Lena-Marie Petersson

Specialistansvarig lärare - Onkologi

Carolin Nymark

Specialistansvarig lärare - Kirurgi

Amina Guenna Holmgren

Specialistansvarig lärare - Medicin

Helen Ågren

Studievägledare Distrikt
0702136936

Annika Larsson

Studievägledare Kirurgi samt Medicin

Anna Malmborg

Studievägledare Onkologi, Psykiatri samt Vård av äldre

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör - Distrikt, Kirurgi o Medicin

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör - Onkologi och Psykiatri
ZN
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2023-11-27