Vidareutbildning för psykologer

Karolinsk Institutet har ett stort utbud av kompetensutveckling för dig som är psykolog. Många kurser är poänggivande och en del är ackrediterade som specialistkurser av Sveriges Psykologförbund.

Barn och trauma (7,5 hp)

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Läs mer och anmäl dig här.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (7,5 hp)

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom med avseende på diagnosticering, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av syndromet, även med hjälp av tolk.

Läs mer och anmäl dig här.

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende (5,5 hp)

Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

Läs mer och anmäl dig här.

Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin (7,5 hp)

Unik utbildning om en behandling med goda forskningsresultat för patienter med somatiska sjukdomar. Ackrediterat som specialistkurs hos  Sveriges Psykologförbund.

Läs mer och anmäl dig här. 

Kurser inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) ger utbildningar till dig som är intresserad av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer och anmäl dig här.

Neuropsykofarmakologi för psykologer (7,5 hp)

En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar.

Läs mer och anmäl dig här.