Vidareutbildning för psykologer

Karolinsk Institutet har ett stort utbud av kompetensutveckling för dig som är psykolog. Många kurser är poänggivande och en del är ackrediterade som specialistkurser av Sveriges Psykologförbund.

Möte med psykolog
Foto: Shutterstock

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende (5,5 hp)

Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

Läs mer och anmäl dig här.

Exponeringsbaserad KBT för behandling av funktionell magsmärta och IBS hos barn och ungdomar

En unik utbildning för psykologer och andra behandlare. Den ger dig kompetens att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionell buksmärta. Kursen ges helt på distans. 

Läs mer och anmäl dig här. 

Gruppbehandling - gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik (30 hp)

Öka dina kunskaper om hur du kan tillvarata gruppens potential och hur ditt eget ledarskap påverkar gruppens klimat. Du lär dig även hur du kan använda dig av det som händer i gruppen för att öka både gruppens gemensamma utveckling och den individuella gruppdeltagarens relationella förmåga.

Läs mer och anmäl dig här.

Handledning i klinisk psykologi (15 hp)

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete handleder i kliniska miljöer och önskar lära sig modeller och förhållningssätt i samband med verksamhetshandledning och konsultation

Läs mer och anmäl dig här. 

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi inom högre utbildning (15 hp)

Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och ska ge färdigheter att ta sig an handledingsuppdrag inom universitet och högskola. 

Läs mer och anmäl dig här. 

Kognitiv beteendeterapi vid trauma (7,5 hp)

En utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Kursen ger en introduktion i hur trauma kan utvecklas till PTSD samt en översikt av olika evidensbaserade psykologiska behandlingar.

Läs mer och anmäl dig här.

Kurser inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) ger utbildningar till dig som är intresserad av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer och anmäl dig här.

Mentaliseringsbaserad terapi — teori och praktik  (7,5 hp)

Den enda svenska högskolekursen i mentaliseringsbaserad  psykoterapi. Den ger grundliga kunskaper om mentalisering ur  ett utvecklingspsykologiskt och biologiskt perspektiv. Lär dig mentaliseringsbaserade terapitekniker som du kan tillämpa i ditt kliniska arbete redan under utbildningen. Kursen anordnas av Karolinska Institutet och MBT-teamet Huddinge Psykiatri sydväst.

Läs mer och anmäl dig här. 
 

Psykisk ohälsa under pandemi med fokus på föräldraskapet (7,5 hp)

En kurs som ger dig fördjupad kunskap och förståelse om psykisk ohälsa i samband med barnafödandet relaterat till pandemi.

Läs mer och anmäl dig här.

Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri (70 hp)

En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. 

Läs mer och anmäl dig här. 

Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma (7,5 hp)

Denna kurs ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och vänder sig till anställda i kommuner, sjukvården och på Arbetsförmedlingen. Du tränas i att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom.

Läs mer och anmäl dig här.