Skip to main content

Vidareutbildning för psykologer

Karolinsk Institutet har ett stort utbud av kompetensutveckling för dig som är psykolog. Många kurser är poänggivande och en del är ackrediterade som specialistkurser av Sveriges Psykologförbund.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktisk tillämpning (4,5 hp)

Denna kurs ger dig en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom. Du kommer få kunskap om den teoretiska basen och evidensläget för TF-KBT. Du kommer även lära dig hur man genomför behandling med TF-KBT. 

Läs mer och anmäl dig här. 

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (7,5 hp)

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom. Du kommer att få kunskaper om:

  • diagnostisering
  • biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande
  • behandling av syndromet, även med hjälp av tolk

Kursen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi hos Sveriges Psykologförbund.

Läs mer och anmäl dig här.

Grundläggande fysiologi och sjukdomslära för leg psykologer (7,5 hp)

Kursens syfte är att ge dig som psykolog grundläggande kunskaper inom fysiologi med fokus på områdena endokrinologi, hjärt-kärlsystemet, njure, mag-tarmkanalen, nutrition och respiration. Kursen är ackrediterad som specialistkurs i hälsopsykologi.

Läs mer och anmäl dig här.

Neuropsykofarmakologi för psykologer (7,5 hp)

En kurs som vänder sig till dig som vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi. Kursen fokuserar på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund.

Läs mer och anmäl dig här.

Kurser inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) ger utbildningar till dig som är intresserad av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer och anmäl dig här.