Skip to main content

Vidareutbildning för psykologer

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning erbjuder flera kurser för dig som är psykolog och vill ha kompetensutveckling.

Barn och trauma (7,5 hp)

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Läs mer och anmäl dig här. 

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (7,5 hp)

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom. Du kommer att få kunskaper om:

  • diagnostisering
  • biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande
  • behandling av syndromet, även med hjälp av tolk

Kursen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi hos Sveriges Psykologförbund.

Läs mer och anmäl dig här.

Grundläggande fysiologi och sjukdomslära för leg psykologer (7,5 hp)

Kursens syfte är att ge dig som psykolog grundläggande kunskaper inom fysiologi med fokus på områdena endokrinologi, hjärt-kärlsystemet, njure, mag-tarmkanalen, nutrition och respiration. Kursen är ackrediterad som specialistkurs i hälsopsykologi.

Läs mer och anmäl dig här.

Neuropsykofarmakologi för psykologer (7,5 hp)

En kurs som vänder sig till dig som vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi. Kursen fokuserar på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund.

Läs mer och anmäl dig här.

KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande (5 hp)

Kursen ger dig teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion.

Läs mer och anmäl dig här.

Återfallsprevention, 3 hp

Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Kursen vänder sig dig som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT.

Läs mer och anmäl dig här.

Kurser inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) ger utbildningar till dig som är intresserad av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer och anmäl dig här.