Vidareutbildning för psykologer

Karolinsk Institutet har ett stort utbud av kompetensutveckling för dig som är psykolog. Många kurser är poänggivande och en del är ackrediterade som specialistkurser av Sveriges Psykologförbund.

Barn och trauma (7,5 hp)

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.
Läs mer och anmäl dig här.

Kognitiv beteendeterapi vid trauma (7,5 hp)

Vi erbjuder en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på behandlingsmodellen Prolonged Exposure (PE) för posttraumatiskt stressyndrom. Det övergripande målet är att ge dig kunskaper om evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD så att du ska kunna bedriva effektiv behandling på egen hand. Läs mer och anmäl dig här. 

Kurser inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) ger utbildningar till dig som är intresserad av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer och anmäl dig här.

Neuropsykofarmakologi för psykologer (7,5 hp)

En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar.
Läs mer och anmäl dig här.