Avancerad träningsfysiologi (4,5 hp, distans)

Den här kursen ger dig både fördjupade och uppdaterade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till cellnivå. Vad säger de senaste rönen när det gäller träning för prestation och hälsa? Vilka mekanismer styr träningseffekten och hur påverkar våra gener det individuella träningssvaret? Svaren får du från Karolinska Institutets ledande forskare i området.

Om kursen

Forskning i träningsfysiologi går framåt i snabb takt. Kursen ger dig fördjupad kunskap i träningsfysiologi utifrån den allra senaste forskningen. Kursen tar upp allt från klassisk träningsfysiologi, uthållighetsträning, styrketräning, testmetoder, och kost, till de senaste rönen om mekanismerna som avgör träningssvaret. Du får träffa ledande forskare inom respektive område. Kursen motsvarar 3 veckors heltidsstudier och ger 4,5 högskolepoäng på avancerad nivå.

Kursledaren Tommy Lundberg berättar mer

Kursens mål

Syftet med kursen är att deltagarna utifrån de senaste forskningsrönen ska få aktuella och fördjupade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till molekylära mekanismer - och därmed stå bättre rustade att ge välgrundade råd gällande fysisk träning för hälsa eller prestation. Efter kursen bör deltagarna dessutom besitta en större förmåga att ta till sig och kritiskt värdera information inom det expansiva träningsfysiologiska fältet.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom hälsorelaterade professioner såsom fysioterapeuter/sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer, läkare, sjuksköterskor, biomedicinare, biomedicinska analytiker, idrottsvetare/idrottslärare, instruktörer för PT-utbildningar och nutritionister/dietister.

Tid och plats

Start med frivillig digital kick-off träff 12 februari 2021. Kursavslut är 30 april 2021. Plats: Interaktiva distansstudier via lärplattform.

Sagt om kursen

"Kursen fyller ett stort behov" säger en tidigare deltagare. Läs här vad tidigare kursdeltagare säger om kursen.

Ur kursinnehållet

• Muskelfysiologi

• Energiomsättning och fysisk arbetsförmåga

• Fysisk aktivitet och hälsa

• Gener och molekylära mekanismer som styr träningssvaret

• Styrketräning

• Uthållighetsträning, HIT och sprint

• Kombinationsträning

• Träningens betydelse för immunförsvaret

• Test- och mätmetoder för fysisk förmåga

• Nutrition, kosttillskott och återhämtning.

Hela kursplanen hittar du här.  Mer information finns även i PDF-filen nedan.

Kursupplägg

Kursen innefattar både teoretiska moment och praktiska demonstrationer. Den ges helt på distans och startar med en digital kick-off som innehåller forskningsinriktade föreläsningar. Kursen fortsätter med asynkrona online-föreläsningar, självstudier, diskussionsforum och avslutande examination (flervalsfrågor). Kursen löper på 25% takt över 12 veckor.

Pris

10 995 kr (exkl moms).

Anmälan

Anmäl dig här. 

För mer information, kontakta

Nadja Saltell

Projektkoordinator