Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet HT22

Kursen ger en orientering i problemlösningsbaserade samtal och innehåller också praktiska övningar i denna metod. Problemlösningsbaserade samtal rekommenderas i riktlinjer både i Sverige och utomlands vid arbetsplatsnära insatser för utredning och åtgärder bland anställda med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Syfte och mål

Kursens syfte är att ge praktiska färdigheter i systematisk problemlösning vid arbetsplatsnära insatser till anställda med vanlig psykisk ohälsa. Problemlösande samtal (PLS) rekommenderas i riktlinjer både i Sverige och utomlands.

Kursens mål

  • Att kunna tillämpa de centrala delarna i PLS i mötet med anställd och chef
  • Att kunna avgöra när metodiken bör, eller inte bör, tillämpas
  • Att kunna identifiera hinder respektive möjligheter för effektiv problemlösning

Kursupplägg

Föreläsning, övningar, och reflektioner utifrån kursdeltagarnas egna frågor och gestaltningar.

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som arbetar professionellt med stress och psykisk ohälsa i arbetslivet, t.ex. inom företagshälsan. Olika professioner är välkomna.

Behörighet

Utöver grundläggande yrkeskompetens inom resp. profession krävs utbildning och/eller erfarenhet inom arbetshälsa.

Kursansvarig och föreläsare

Gunnar Bergström, Forskare, docent, medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, Enheten för Interventions och Implementeringsforskning inom arbetshälsa. Professor i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle. Har mer än två decenniers erfarenhet av forskning om hälsa och insatser i arbetslivet.

Zana A. Johansson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, forskare vid Karolinska Institutet. Har sedan sent nittiotal arbetat med KBT inriktad behandling, och har lång erfarenhet av problemlösningsterapi och samarbete med arbetsgivare och företagshälsovård. Forskar för nuvarande kring stress och stressprevention i arbetslivet.

Citat från tidigare kursdeltagare

”Bra föreläsningar, mycket intressant, bra med fall och diskussioner.”

”Praktiskt, metod som går att använda i verkligheten."

”Bra med forskningsresultat/genomgång. Bra med praktiska övningsfall.”

”Bra med gruppövningarna.”

Ansvarig institution

Institutet för miljömedicin, Enheten för Interventions och Implementeringsforskning, Karolinska Institutet.

Ur kursinnehållet

  • Grundläggande begrepp kring problemlösningsbaserade samtal introduceras.
  • Exempel på problemlösning ges i interaktion med deltagarna.
  • Vanliga hinder vid problemlösning, och hur dessa kan hanteras.
  • En sammanfattning av stress och psykisk ohälsa i arbetslivet och den vetenskapliga evidensen för PLS.

Datum

Kursen består av två kursdagar med start 28 september och avslut 17 november 2022.

Plats

Lokaler vid Karolinska Institutet, Campus Solna. Mer information kommer i samband med kallelsen.

Pris

9 700 kr exkl. moms. Lunch och fika ingår i kostnaden. Kurslitteratur ingår ej i priset.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Gunnar Bergström, kursansvarig
Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin
E-post: gunnar.bergstrom@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 9 700 kr
Sista anmälningsdagen:
Max antal deltagare: 20
Antal kursdagar: 2

Om uppdragsutbildning