För studenter på kursen Bedömning av äldres hälsa och behov av omvårdnad, 7,5 hp kurskod 2VA007

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans perspektiv utveckla förmåga att arbeta diagnostiskt och prognostiskt i omvårdnad av den äldre människan utifrån ett personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt.

Kursplan

Inför kursstart

Vi träffas första gången på Campus Torsdag den 31/3 kl 8:30. 

Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringsperioden för kursen i Ladok är dag-månad. 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i ladokMer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Tillgång till kursrummet

Du kommer att  få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Schema

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer

som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kursvärdering 2VA007

Kontaktuppgifter

Kursansvarig och examinator

Helen Olt

Adjunkt/kursansvarig

Åsa Craftman

Examinator

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Mandy Valgelata

Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.