För studenter på kursen Bedömning av äldres hälsa och behov av omvårdnad, 7,5 hp kurskod 2VA007

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans perspektiv utveckla förmåga att arbeta diagnostiskt och prognostiskt i omvårdnad av den äldre människan utifrån ett personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt.

Kursplan

Inför kursstart

Vi träffas första gången på Campus Torsdag den 30/3 samt Fredag 31/3 för uppstart av 2VA007.

Torsdag 30/3 Start kl 09.00 Introduktion till kursen Sal 211

Fredag 31/3 Start kl 09.00 Föreläsning: Kliniska bedömningar Sal 211

Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstart.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Nytt från VT2021 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

VFU under graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar bör du kontakta kursansvarig och/ eller examinator för en riskbedömning inför din VFU. 

Läs mer om nya riktlinjerna för gravida och ammande studenter

Region Stockholm

Arbetsmiljöverket

Schema VT23

Schema 2VA007 VT23 Halvfart

Examinationer och omexamination

Examinationer kommer att vara inne på campus den 22/5 och 23/5.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kursvärdering 2VA007

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Eva Styrwoldt

Kursansvarig

Åsa Craftman

Examinator

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Ann-Kristin Berntoft

Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ES
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2023-03-22