För studenter på kursen Cancerprevention och hälsopedagogik 7,5 hp kurskod 2ON011

På kurswebben för 2ON011 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha förvärvat kunskaper och fördjupad förståelse för cancerprevention och hälsopedagogik. Kursen skall ge förutsättningar för att som specialistsjuksköterska agera för att förebygga cancersjukdom och främja hälsa och livskvalitet.

Kursplan

Inför kursstart


Om kursen

Kursen genomförs som distansutbildning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen ges under vårterminen, termin 3,  i Onkologisk vård - avancerad cancervård. Kursen är IT-baserad vilket innebär att du som student till största del kommer att arbeta enskilt samt delta i basgruppsdiskussioner i Canvas.


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och 2 dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Schema publiceras 2 veckor innan kursstart

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben för onkologisk vård
 

Kursvärdring samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärderingar t.o.m. VT22

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad.

Profile image

Kay Sundberg

Examinator
+46852483572
Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Studievägledning Specialistprogrammen

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LP
Innehållsgranskare:
2024-04-08