För studenter på kursen Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar 15 hp kurskod 2ON017

På kurswebben för 2ON017 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om cancersjukdomars etiologi, diagnostik, behandling samt omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart


Om kursen

Kursen Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar är en delkurs i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning onkologisk vård. Delkursen genomförs som IT-baserad distansutbildning på halvfart och utmärks av självständigt och kollaborativt lärande.

Kursen är uppdelad i två moment, ”Cancersjukdomar och antitumoral behandling” samt ”Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar”  som båda omfattar studieuppgifter och en examinationsuppgift per moment. Moment 1 startar under termin 1, vårtermin, och fortsätter med Moment 2 under höstterminen, termin 2. Inom ramen för kursen förekommer fyra studiedagar på kursorten (Huddinge), två på vårterminen och två på höstterminen. I kursen ingår även verksamhetsintegrerat lärande (VIL) om 1,5 hp i Moment 1 (två dagar per vecka i två veckor = 4 dagar) och 3 hp i Moment 2 (två dagar per vecka i fyra veckor = 8 dagar).


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben för onkologisk vård

Preliminärt schema, VT23

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad.

Carina Lindblad

Kursansvarig
Profile image

Maria Fjell

Examinator
+46852483742

NVS Vilomvardnad

Utbildningssamordnare - VFU/VIL
Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Studievägledning Specialistprogrammen

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CL
Innehållsgranskare:
2024-03-11