För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - Barn och ungdom, 15 hp kurskod 2BU011

I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt presentation och försvar av eget examensarbete. Systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: HT24 

Kursen inleds med en gemensam introduktionsdag i Zoom måndagen den 2 september och pågår hela termin 3 med avslut den 19 januari 2025.

Övriga schemalagda dagar (3 seminarier med handledare samt 1 examinationsseminarium) kommuniceras av respektive handledare/inriktningsansvarig lärare direkt till studenterna.

Det publicerade schemat innehåller inga länkar. Länkar kommer finnas tillgängliga i kursrummet i Canvas.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt.

Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Genom att registrera dig på kursen i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Genom att registrera dig på kursen i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

Logga in i Canvas 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas Studentguide 

Preliminärt schema Examensarbete HT2024

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering VT23 2BU011 

Kursanalys VT23 2BU011

Kontaktuppgifter

Profile image

Ulrica Nilsson

Examinator
Profile image

Zarina Nahar Kabir

Kursansvarig
+46852483584
Profile image

Lise-Lott Rydström

Inriktningsansvarig
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
ZN
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2024-06-10