För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - intensivvård, 15 hp kurskod 2IN012

På kurswebben för 2IN012 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för intensivvård samt presentation och försvar av eget examensarbete. Systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24 v13

Kursen går på helfart under 10 veckor. Kursen är delvis IT-baserad då lärplattformen Canvas används. 


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Examensceremoni för dig som tar examen på ett Specialistsjuksköterskeprogram!

Datum: 

Tid: 

Plats: Alfred Nobels Allé 23, H1 Röd (eller via Zoom)

Du har i dagarna fått ett mejl (till den e-postadress som du har registrerad i Ladok) med en inbjudan till terminens examensceremoni för Specialistsjuksköterskor. Om du vill delta på plats så behöver du anmäla dig. Länk till anmälan finns i ditt mejl. Där finns även zoomlänken till ceremonin om det är så att du vill närvara digitalt.

Har du frågor? Maila specialist@ki.se.

Välkommen!

Program för specialistsjuksköterskeprogrammens examensceremoni

Schema 

Det publicerade schemat innehåller inga zoomlänkar.

Länkar hittar ni i Canvaskursrummet som ni får tillgång till en vecka innan kursstart.

Handledningstillfällen arrangeras mellan handledare och studenter.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem 

och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå. Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator

Profile image

Vanja Berggren

Kursansvarig Lektor / Docent
Profile image

Ulrica Nilsson

Examinator / Professor
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

VB
Innehållsgranskare:
2024-02-16