För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - vård av äldre, 15 hp kurskod 2VA005

På kurswebben för 2VA005 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.
I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för vård av äldre samt presentation och försvar av eget examensarbete.

Kursplan

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Inför kursstart

Vi träffas första gången 21 mars. Zoomlänkar kommer att skickas till er av ansvarig lärare. Hela terminsschemat hittar du längre ner på denna sida.

 

Systematisk sökning och kvalitetsvärdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår.

Schema Distans VT22

Vi träffas första gången via Zoom den 28 mars 2022. Det publicerade schemat innehåller inga zoomlänkar. Länkar hittar ni i Canvaskursrummet som ni får tillgång till en vecka innan kursstart.

Schema för Dag 1: 2VA005 Distans VT22

Inget annan schema publiceras. Handledningstillfällen arrangeras mellan handledare och studenter.

-------------------------------------------------------

Schema för Dag 1: 2VA005 Distans VT22

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringsperioden för kursen i Ladok är dag-månad. 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i ladokMer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

"Nytt från VT2021 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok."

Tillgång till kursrummet

Du kommer att  få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda Kursutvärdering och Kursanalys

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Zarina Nahar Kabir

Adjunkt/kursansvarig

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

Undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

Undervisningen kommer att bedrivas delvis eller helt på distans pga covid 19. Vi kommer att undvika att träffas på Campus i den mån det går. Mer information kommer under terminens gång.

VFU färdighetsträning och klinisk examination kommer dock att ske på plats

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med Zoom (via och utanför Canvas)

Du kan läsa mer om hur du ansluter dig till lärarens onlinemöte