För studenter på kursen Ohälsa hos äldre - bedömning, behandling och vård, 7,5 hp kurskod 2VA003

På kurswebben för 2VA003 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.
Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans ansvarsområde utveckla förmågor för att självständigt och i nära samverkan med annan medicinsk kompetens bedöma och behandla ohälsa hos den äldre personen samt att beakta den familj som finns runt individen.

Kursplan

Inför kursstart H23

Vi träffas första gången måndag den 28 augusti. Preliminära scheman hittar du längre ner på denna sida. Zoomlänkar kommer finnas i kursrummet i Canvas.

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans ansvarsområde utveckla förmågor för att självständigt och i nära samverkan med annan medicinsk kompetens bedöma och behandla ohälsa hos den äldre personen samt att beakta den familj som finns runt individen.

Kursen består av tre moment:

1. Bedömning och behandling av ohälsa hos äldre, 4 hp
2. Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp
3. Vetenskaplig teori och metod: Interventionsstudier, 2 hp

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är  obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

I samband med att du registrerar dig på kursen i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

Schema 

Schema för HT23 publiceras två veckor innan kursstart i TimeEdit 2VA003

Examination

I kursen ingår tre examinationer:

  • Moment 1. Individuell skriftlig examination
  • Moment 2. Klinisk examination
  • Moment 3. Individuell skriftlig examination.

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

HT22 Kursutvärdering 2VA003 Ohälsa hos äldre - bedömning, behandling och vård (tidigare 2VA008)

HT20 - kursanalys 2VA003 (tidigare 2VA008)

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Åsa Craftman

Kursansvarig

Marcela Millas

Utbildningsadministratör
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
852483768

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AB
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2023-10-27