För studenter på kursen Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning, 7,5 hp kurskod 2BU018

På denna sida hittar du schema, kursanalyser och kontaktuppgifter till kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom och genomförs på halvfart och webbaserat utan fysiska träffar. Den pågår i 10 veckor från den 16 januari till den 26 mars 2023.


Obligatorisk kursstart/studiedag via Zoom 16 januari kl. 08:40-16:00.


Övriga obligatoriska studiedagar via Zoom:

  •   6/2 kl. 09:00-16:00
  • 13/3 kl. 09:00-16:00
  • 24/3 halva gruppen kl. 09:00-12:00 och halva gruppen kl. 13:00-16:00.

Övrig undervisning sker i Canvas.  

 

Registrering i Ladok

För att behålla din plats och delta i kursen är registrering i Ladok obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen öppnar en vecka före kursstart och stänger 3 dagar efter kursstart. I samband med registreringen får du tillgång till kursen i lärplattformen. Mer information om webbregistrering.

Välkomstbrev

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Anna Stäke

Kursansvarig

Anna Malmborg

Studievägledare

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial och inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.