För studenter på kursen Omvårdnad inom neonatal hälso- och sjukvård, fördjupning, 7,5 hp kurskod 2BU018

På denna sida hittar du studieguide/schema, kursanalys och kontaktuppgifter till kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom och genomförs på halvfart och webbaserat utan fysiska träffar. Den pågår i 10 veckor från den 15 januari till den 22 mars 2024.


Obligatorisk kursstart och introduktion via Zoom sker den 15 januari kl. 08:40-16:00.


Övriga obligatoriska studiedagar via Zoom:

  •    5/2 kl. 09:00-16:00
  •   11/3 kl. 09:00-16:00
  •  22/3 kl. 09:00-12:00 eller 13:00-16:00 (½ dag)

Övrig undervisning sker i Canvas.  

 

Registrering i Ladok

För att behålla din plats och delta i kursen är registrering i Ladok obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen öppnar 8 januari och stänger 17 januari. Mer information om webbregistrering.

Kursrummet i Canvas publiceras cirka två veckor före kursstart.

Välkomstbrev

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Anna Stäke

Kursansvarig

Anna Malmborg

Studievägledare

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial och inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

AS
Innehållsgranskare:
Ana Maria Seguel
2023-11-20