För studenter på kursen Omvårdnad inom pediatrisk akutsjukvård, fördjupning, 7,5 hp kurskod 2BU017

På denna sida hittar du studieguide/schema, kursanalys och kontaktuppgifter till kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom och genomförs webbaserat och på halvfart med en studiedag via Zoom och en studiedag på plats på Södersjukhuset. Den pågår i 10 veckor från den 2 september till den 8 november 2024.


Studiedagar via Zoom:

  •  5 september kl. 12.20-16.30 - Föreläsning Barn som far illa & Barn som närstående.
  •  1 och 10 oktober kl. 09.00-16.00 - Avslut grupparbete och obligatoriskt tvärgruppsseminarium. 
  • 14 oktober kl. 09.00-12.00 - Föreläsning Syra-bas, vätske- och elektrolytbalans.
     

Studiedag på plats på Södersjukhuset:

  • Tisdag 10 eller onsdag 11 september kl. 08.45-16.30. (Obs! Halva gruppen per tillfälle = endast ett av datumen för varje student). Gruppindelning och datum meddelas cirka en månad innan.
     

Övrig undervisning sker i Canvas.  
 

Söker du/är du antagen till fristående kurs (kurskod 2QA274), besöker du denna sida: https://utbildning.ki.se/student/pediatrisk-omvardnad-med-inriktning-mot-akutsjukvard-75-hp/2qa274.


Registrering i Ladok

För att behålla din plats och delta i kursen är registrering i Ladok obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen öppnar 26 augusti och stänger 4 september. I samband med registreringen får du tillgång till kursen i lärplattformen. Mer information om webbregistrering.

Kursrummet i Canvas publiceras cirka två veckor före kursstart.

Välkomstbrev

Studieguide

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
Profile image

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial och inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

LK
Innehållsgranskare:
Ana Maria Seguel
2024-05-13