För studenter på kursen Omvårdnad vid komplexa behov hos äldre, 7,5 hp kurskod 2VA009

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans ansvarsområde förvärva kompetens att självständigt planera, prioritera, leda och utvärdera evidensbaserade omvårdnadsåtgärder med syfte att främja och återställa hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande vid komplexa omvårdnadsbehov hos den äldre människan.

Kursplan

Schema H21 2VA009

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt 
de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering finns under dokument.

Kursutvärdering

Inför kursstart

Kursstart HT22: den 31/3, tid och plats kommer. 

Vi träffas första gången torsdagen den 31/3. Zoomlänkar kommer att skickas till er av ansvarig lärare. Hela terminsschemat hittar du längre ner på denna sida.
 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Nytt från VT21 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

 

Tillgång till kursrummet

Du kommer att  få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kontaktuppgifter

Kursansvarig, examinator och utbildningsadministratör

Eva Styrwoldt

Adjunkt/kursansvarig

Åsa Craftman

Examinator

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Mandy Valgelata

Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.