För studenter på kursen Omvårdnad vid komplexa behov hos äldre, 7,5 hp kurskod 2VA009

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans ansvarsområde förvärva kompetens att självständigt planera, prioritera, leda och utvärdera evidensbaserade omvårdnadsåtgärder med syfte att främja och återställa hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande vid komplexa omvårdnadsbehov hos den äldre människan.

Kursplan

Inför kursstart

Kursen startar vecka 45, 2023 med kursstart 6.e november kl 9.00 - 10.00 via Zoom där vi går igenom kursens innehåll. Ni har campusdagar vecka 43 och då kommer det att finnas tillfälle att diskutera denna kurs så Zoommötet den 6.e får fungera som en möjlighet att ställa frågor angående innehållet om det är något ni undrar över.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Nytt från VT21 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

VFU under graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar bör du kontakta kursansvarig och/ eller examinator för en riskbedömning inför din VFU. 

Läs mer om nya riktlinjerna för gravida och ammande studenter

Region Stockholm

Arbetsmiljöverket

 

Schema

HT23 2VA009 T2

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt 
de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering finns under dokument.

Kursutvärdering 2VA009 HT22

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Eva Styrwoldt

Adjunkt/kursansvarig
852483665

Åsa Craftman

Examinator

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ES
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2023-10-27