För studenter på kursen Palliativ vård, (7,5hp) Fristående kurskod 2QA331

På kurswebben för 2QA331 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärdering
Kursen ger dig kunskaper och fördjupad förståelse för palliativ vård. Du får förutsättningar att utifrån ditt egna specifika kompetensområde samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår från WHO:s rekommendationer där målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid livshotande sjukdom.

Kursplan

Inför kursstart 

Nästa kursstart: HT23

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok  där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart (måndag) och stänger en vecka efter kursstartsdagen (måndag). Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok . 

Mer information om webbregistrering. 


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

 

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. 

Logga in i Canvas

 

Zoom undervisning 

All undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. 

 

Covid-19

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering och Kursanalys

Kursvärdering samt kursanalys 2QA159/2XX331 Palliativ vård VT22

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Ingeli Simmross

Kursansvarig

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
CL
Innehållsansvarig:
Linda Schöldberg
2022-12-22