För studenter på kursen Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 hp kurskod 2SP030

Kursens mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om profession, patientsäkerhet samt terorier och metoder för att utveckla omvårdnad av patienter vid medicinsk/kirurgisk vård och behandling. Studenten ska kunna reflektera om och planera för att implementera inhämtad kunskap i den egna verksamheten.
På kurswebben för kurs 2SP030 hittar du schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsform, examination och litteraturlista

Kursplan

Inför kursstart HT21

Kurs 2SP030 är den andra kursen i programmet för medicinsk och kirurgisk vård och genomförs i Termin 1.

Information för hela programmet för medicinsk vård
Information för hela programmet för kirurgisk vård

  • Kursen startar den 8 november 2021 och slutar den 16 januari 2022.
  • Ni får tillgång till Canvasrummet den 1 november 2021. Glöm inte att registrera er i Ladok. Det är först då ni får tillgång till kursrummet.
     
  • Kursen ges på delfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Schema

Schema för HT21 publiceras cirka två veckor innan kursstart.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig på kursen i Ladok.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Kay Sundberg

Examinator

Åsa Johansson Stark

Kursansvarig - Kirurgisk vård

Eila Sterner

Kursansvarig - Medicinsk vård
8-517 767 57

Lena-Marie Petersson

Kursansvarig - Onkologisk vård

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör - Onkologisk vård

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör - Kirurgisk vård och Medicinsk vård

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

Undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

Undervisningen kommer att bedrivas delvis eller helt på distans pga covid 19. Vi kommer att undvika att träffas på Campus i den mån det går. Mer information kommer under terminens gång.

VFU färdighetsträning och klinisk examination kommer dock att ske på plats

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med Zoom (via och utanför Canvas)

Du kan läsa mer om hur du ansluter dig till lärarens onlinemöte

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.