För studenter på kursen Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 hp kurskod 2SP030

Kursens mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om profession, patientsäkerhet samt terorier och metoder för att utveckla omvårdnad av patienter vid medicinsk/kirurgisk vård och behandling. Studenten ska kunna reflektera om och planera för att implementera inhämtad kunskap i den egna verksamheten.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT20: 9-13/11  Egna studier, se Tema Profession Loggboken startar. Förbered frågor utifrån enkät (88 item) till kursintroduktionen 11/11. (Canvas)

Onsdag 11/11 Senast kl. 08.00 Inlämning uppgift Tema Profession (Canvas)

Kursintroduktion Onsdag 11/11 Kl 09:00-09-30 (Zoom) Länk finns i Schemat. Se schema för resten av dagens aktiviteter.

Kursen går på halvfart. Kursen är delvis IT-baserad då lärplattformen Canvas används. 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i ladok. Mer information om webbregistrering.

Tillgång till kursrummet

Fredagen före kursstart, kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

All undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

Omexamination

Omexamination 1, 2021-02-28

Omexamination 2, 2021-05-02

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Preliminär Schema H20

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering kommer inom kort

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig och examinator

Åsa Johansson Stark

Kursansvarig - Kirurgi

Kay Sundberg

Examinator

Carina Lindblad

Kursansvarig - Medicin

Lena-Marie Petersson

Kursansvarig - Onkologi

Utbildningsadministratör

Marcela Millas

Utbildningsadministratör KIR - MED

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör ONK

System och verktyg vid distansstudier 

klicka för att veta mer!

Zoom

Zoom fungerar i webbläsare Chrom eller Firefox. 

Anslut till lärarens onlinemöte. Fungerar i webbläsare Chrome eller Firefox. Zoom - Behöver du mer information om Zoom hittar du det bland annat via denna länk

Kom igång med Zoom

(via och utanför Canvas)

Är du ny i Zoom? Klicka på vår länk

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.