För studenter på kursen Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 hp kurskod 2SP030

Kursens mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om profession, patientsäkerhet samt teorier och metoder för att utveckla omvårdnad av patienter vid medicinsk/kirurgisk vård och behandling. Studenten ska kunna reflektera om och planera för att implementera inhämtad kunskap i den egna verksamheten.
På kurswebben för kurs 2SP030 hittar du schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsform, examination och litteraturlista

Kursplan

Inför kursstart HT23

Kurs 2SP030 är den andra kursen i programmet för medicinsk och kirurgisk vård och genomförs i Termin 1. Den samläses med programmet för onkologisk vård (kurskod 2ON013) och fristående kurs 2QA259.

Information för hela programmet för medicinsk vård
Information för hela programmet för kirurgisk vård

  • Kursen startar den 6 november 2023 och slutar den 14 januari 2024.
  • Ni får tillgång till Canvasrummet en vecka innan kursstart. Glöm inte att registrera er i Ladok. Det är först då ni får tillgång till kursrummet.
     
  • Kursen ges på delfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Schema HT24

Schema för HT24 publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Zoom länkar hittar ni i Canvas

Schema tidigare terminer:

Schema HT23 2SP030

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig på kursen i Ladok.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

HT23 2SP030

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Profile image

Kay Sundberg

Examinator
852483572

Eila Sterner

Kursansvarig - Kirurgisk vård

Amina Guenna Holmgren

Kursansvarig - Medicinsk vård
Profile image

Lena-Marie Petersson

Kursansvarig - Onkologisk vård
Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör - Onkologisk vård
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör - Kirurgisk vård och Medicinsk vård
852483724

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ÅJ
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2024-01-29