För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Fördjupningskurser

Här hittar du information om fördjupningskurser för specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och ungdom

Viktiga datum inför hösten 2024

16 maj: Webbanmälan på antagning.se öppnar 

25 maj: Sista dag att anmäla sig till fördjupningskurs

Ca 15 juni: Antagningsbesked publiceras på mina sidor på antagning.se

Din anmälan

Anmälan till fördjupningskurserna görs på antagning.se, där du loggar in med dina KI-uppgifter. Det finns två länkar i inloggningsrutan, välj länken ”Är du redan student”. Sök fram Karolinska Institutet innan du söker kursen.

Prioritera kurserna enligt dina önskemål, den kurs som du helst vill bli antagen till ska du prioritera högst upp. Antalet platser per kurs är begränsat, därför är det mycket viktigt att du anmäler dig till fulla antalet kurser då det inte är säkert att du antas till något av dina högst prioriterade alternativ.

Alla ska ansöka om fördjupningskurs, förutom du som redan fått besked om beviljat tillgodoräknande för fördjupningskurs 7,5 hp. Planerar du, eller har du sökt men inte fått beslut om tillgodoräknande, så ska du alltså ansöka om fördjupningskursen. 

Det är viktigt att du anmäler dig inom ansökningstiden. Sen anmälan kommer att behandlas efter att platserna har fördelats till de som anmält sig i tid.

Byte av prioritering av kurser i din anmälan

Fram till sista anmälningsdag kan du själv via ”Mina sidor” på antagning.se ändra dina val i din anmälan. När sista anmälningsdag har passerat så ligger vald prioritetsordning fast.

Det är inte tillåtet att byta kurs efter urval.

Meriter

Du behöver inte bifoga några meriter till din anmälan. Dina behörighetsgivande meriter hämtas från KI:s studiedokumentationssystem.

Urval

Om det finns fler sökande än platser på en kurs så sker urval. Urvalet till fördjupningskurserna på specialistsjuksköterskeprogrammen sker genom lottning.

Antagningsbesked

Ditt antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras runt den 15 juni 2024 på ”Mina sidor” på antagning.se. Du kan bara bli antagen till en kurs. Om du blir antagen till en högre prioriterad kurs så stryks du automatiskt från alla lägre prioriterade kurser i din anmälan.

Du kan bevaka din anmälan på ”Mina sidor”, men under hela antagningsperioden kommer dina valda kursalternativ att ha status ”Handläggning pågår”. Resultatet ser du först när urvalsresultatet publiceras.

Återbud efter antagningsbesked

Om du blivit antagen till en kurs och det uppstår en situation (t.ex. beviljat studieuppehåll den terminen som kursen ges) som gör att du inte vill ta din plats i anspråk så ska du kontakta utbildningshandläggare på mailadressen specialist@ki.se.

Om det är för få sökande kan kursen komma att ställas in. Då kommer du att få plats på något av dina andra kursval.

Sekretessmarkerade personuppgifter

Har du behov av sekretessmarkering i Ladok som uppstått efter det att du antagits till utbildningen alternativt som du inte meddelade antagning.se vid ansökningstillfället? Kontakta då Mikaela Jansson på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd/enh. för Utbildningsadministrativa system på Mikaela.Jansson@ki.se

Tillgodoräknande

Det finns tyvärr ingen möjlighet för förhandsbesked om vilka kurser som kan tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande av kurs bör lämnas in snarast. 

Om du lämnar in ansökan ska du ändå göra en anmälan om fördjupningskurs på antagning.se enligt informationen ovan. Om kursen startar innan du fått beslut om tillgodoräknande ska du påbörja fördjupningskursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte göra en anmälan till en fördjupningskurs eller att inte påbörja kursen i väntan på beslut och får avslag, kan du inte räkna med att få en kursplats eller att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Här finns information om att ansöka om tillgodoräknande och ansökningsblankett för detta.

Du har inte rätt att både läsa en fördjupningskurs och få en kurs tillgodoräknad. Om din ansökan om tillgodoräknande blir beviljad innan sista anmälningsdag så ska du själv radera din anmälan från antagning.se. Blir din ansökan beviljad efter kursstart ska du meddela detta till kursansvarig och utbildningshandläggare via e-post.

 

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-04-16