För studenter på kursen Verksamhetsförlagd utbildning inom barnsjukvård, 7,5 hp kurskod 2BU016

På denna sida hittar du studieguide, kursanalys och kontaktuppgifter till kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en delkurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs under 5 veckor på helfart.

VT 2024

Från vecka 13 till vecka 17. 

HT 2024

Från vecka 46 till vecka 50. 

Obligatoriska moment

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom barnsjukvård. Helfart = 40 timmar/vecka, varav 32 timmar på placeringen och 8 timmar studietid.
  • Reflektionsgrupp på plats på lärosätet, alternativt via Zoom för studenter från annan ort, ca tre timmar/grupp. Datum meddelas senare i Canvas.

Övrig undervisning sker i Canvas.  
 

Registrering i Ladok

För att behålla din plats och delta i kursen är registrering i Ladok obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen öppnar en vecka före kursstart och stänger 3 dagar efter kursstart. I samband med registreringen får du tillgång till kursen i lärplattformen. Mer information om webbregistrering.

Välkomstbrev

För dig som planerar att genomföra VFU utanför Stockholm

Studieguide

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Elin Öst

Examinator
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
Profile image

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial och inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

LK
Innehållsgranskare:
Ana Maria Seguel
2024-02-15