För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp, helfart kurskod 2SP032

I kursen ingår att redogöra för begrepp inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet, formulera syfte och frågeställningar samt argumentera för olika metodval och etiska aspekter. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: Måndagen den 2 september 2024. 

En del av undervisningen kommer genomföras på distans, men seminarium i mindre grupper samt resurstillfällen kommer ske på Campus.

 

Förkunskaper 

Vi rekommenderar att ni ser över era förkunskaper i forskningsmetodik. Titta i kursplanen angående vad som ingår i kursen.

Följande bok kan vara till hjälp: 
Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur AB, 2017 - 510 sidor ISBN:978-91-44-11328-9  LIBRIS-ID:20848026  Sök i biblioteket
 

Efter att ni har registrerat er i Ladok, gör gärna de webbaserade övningarna i Canvas (se modul med samma namn i Canvas) avseende Design och Analys. Titta också gärna på hemsidan för Statens beredning för medicinsk utvärdering.

 

Zoom-undervisning 

En del av undervisningen kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. 

Zoomlänkar kommer finnas i schemat som publiceras i kursrummet.

 

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Tillgång till kursrummet i Canvas får du genom att registrera dig på kursen i Ladok.

Logga in i Canvas

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen i Ladok är obligatorisk för att behålla sin antagning i programmet och för att kunna delta i kursen.
Registreringsperiod för höstterminen 2024 är 2024-08-02 - 2024-08-16.

Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Schema

Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras/kompletteras under kursens gång.

Schema för HT24 publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Senast genomförda kursanalys

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskestudenter HT24

Välkommen till en programgemensam förmiddag för alla studenter som startar ett specialistsjuksköterskeprogram HT24.
Dagen kommer hållas digitalt måndagen den 2 september, se program nedan (aktuellt program publiceras inom kort).  Zoomlänk kommer finnas tillgänglig i kursrummet i Canvas.

Program till den gemensamma förmiddagen för nya specialistsjuksköterskestudenter HT24 publiceras inom kort

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlista hittar ni i kursplanen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Lars E Eriksson

Examinator
Profile image

Malin Ericsson

Kursansvarig

Åsa Dorell

samordnande lärare - Anestesi
+46852483843
Profile image

Albertine Ranheim

Inriktningsansvarig samt lärare - Distrikt
Profile image

Jeanette Eckerblad

Inriktningsansvarig - Intensiv
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare Intensiv

Helen Ågren

Studievägledare Distrikt samt Anestesi
+46852483920
+46702136936
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör - Anestesi samt Intensiv
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör - Distrikt
ME
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2024-04-04