För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp, helfart kurskod 2SP032

I kursen ingår att redogöra för begrepp inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot specialistområdet, formulera syfte och frågeställningar samt argumentera för olika metodval och etiska aspekter. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: Måndagen den 28 augusti 2023. Mer information kommer närmare kursstart.

En del av undervisningen under HT23 kommer genomföras på distans, men seminarium i mindre grupper samt resurstillfällen kommer ske på Campus.

 

Förkunskaper 

Vi rekommenderar att ni ser över era förkunskaper i forskningsmetodik. Titta i kursplanen angående vad som ingår i kursen.

Följande bok kan vara till hjälp: 
Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur AB, 2017 - 510 sidor ISBN:978-91-44-11328-9  LIBRIS-ID:20848026  Sök i biblioteket
 

Efter att ni har registrerat er i Ladok, gör gärna de webbaserade övningarna i Canvas (se modul med samma namn i Canvas) avseende Design och Analys. Titta också gärna på hemsidan för Statens beredning för medicinsk utvärdering.

 

Zoom-undervisning 

En del av undervisningen kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. 

Zoomlänkar kommer finnas i schemat som publiceras i kursrummet.

 

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Tillgång till kursrummet i Canvas får du genom att registrera dig på kursen i Ladok.

Logga in i Canvas

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Registreringsperioden för kursen i Ladok är 2023-08-02- 2023-08-16.

 

Du registrerar dig själv i Ladok.

Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Preliminärt schema

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskestudenter HT23

Välkommen till en programgemensam dag för alla studenter som startar ett specialistsjuksköterskeprogram HT23.
Dagen kommer hållas digitalt måndagen den 28 augusti 2023 kl. 08:00-12:15 - se aktuellt program här (programmet kommer att publiceras närmare kursstart). Zoomlänk kommer finnas tillgänglig i kursrummet i Canvas.

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlista hittar ni i kursplanen

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursanalys för senast genomförda kursvärdering hittar du nedan.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Lars E Eriksson

Examinator

Lina Bergman

Kursansvarig samt samordnande lärare- Intensiv

Åsa Dorell

samordnande lärare - Anestesi

Albertine Ranheim

Inriktningsansvarig samt lärare - Distrikt

Jeanette Eckerblad

Inriktningsansvarig - Intensiv

Anna Malmborg

Studievägledare Intensiv

Helen Ågren

Studievägledare Distrikt samt Anestesi
0702136936
0702136936

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör - Anestesi samt Intensiv

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör - Distrikt
AJ
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2023-04-17