Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Cannabis - förekomst, skador och behandling VT23 3 hp 9 200 kr Svenska Missbruk, Psykiatri En kurs för dig som möter personer med ett cannabisproblem. Du kommer få en översikt av cannabisproblematik, prevalens och epidemiologi. Du kommer…
Återfallsprevention 3hp, VT23 3 hp 9 800 kr Svenska Missbruk, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att…