Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du aktuellt utbud av kompetensutveckling vid Karolinska Institutet för yrkesverksamma.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom HT23 7,5 hp 14 500 kr Anestesi och intensivvård, Omvårdnad Långvarigt kritiskt sjuka patienter har ofta vårdats länge på intensivvårdsavdelning och behöver avancerad vård även efter avslutad intensivvård.…
Vaccinering i praktiken, VT24 3 hp 10 500 kr Omvårdnad, Vaccinering En kurs för dig som är läkare eller sjuksköterska och som arbetar praktiskt med vaccinationer. Utbildningen kan användas som underlag för…
Diabetes i primärvården, VT24 7,5 hp 17 000 kr Omvårdnad En kurs för dig som är sjuksköterska, distriktssköterska och har ansvar för patienter med diabetes i primärvården. Kursen görs i samarbete med…
Omvårdnad av suicidnära personer, VT24 4,5 hp 11 700 kr Bemötande, Omvårdnad, Psykiatri Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om…
Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård, VT24 - HT24 15 hp 20 000 kr Barn- och ungdomsmedicin, Omvårdnad Denna kurs ger specialistutbildade sjuksköterskor en möjlighet till fördjupning inom pediatrisk omvårdnad, och kunskaper i hur man ska leda och…