Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du alla uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram Psykiatri Psyk E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av…
Specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatri, HT 23 70 hp 240 000 kr Psykiatri Kompetenscentrum för Psykoterapi startar en sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatri.…
KONTAKT: klinisk utbildning 5 990 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 18 sep – 20 okt + 21 nov 2023   KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som…
Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, HT23 15 hp 26 000 kr Handledning, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik med fokus på att handleda grupper. Kursen…
KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande HT23 5 hp 10 500 kr KBT, Missbruk, Psykiatri De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att…
Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 23-24 okt 2023 - Digital medverkan 5 000 kr Psykiatri Nu är det dags för den första svenska kongressen inriktad på personlighetssyndrom! Välkommen till två heldagar där du får möjlighet att öka din…
Omvårdnad av suicidnära personer, HT23 4,5 hp 11 700 kr Bemötande, Omvårdnad, Psykiatri Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om…
Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 23-24 okt 2023 Psykiatri Nu är det dags för den första svenska kongressen inriktad på personlighetssyndrom! Välkommen till två heldagar där du får möjlighet att öka din…
Diagnostik av personlighetssyndrom med Prof Peter Tyrer 2 750 kr Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Denna endagsutbildning lär ut kliniskt viktiga aspekter av att bedöma personlighetsproblematik. Tyrer problematiserar också den uppdelning i…
Good Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder (GPM) med Lois Choi-Kain 2 750 kr Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi GPM, som är en evidensbaserad generalistisk modell för behandling och bemötande av individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom, betonar…
Rättspsykiatrisk utredning och vård för ST läkare och specialistläkare HT23 9 900 kr Psykiatri, Rättsmedicin En stor andel av de personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning har haft kontakt med olika myndigheter, såsom psykiatrin, socialtjänsten…
Återfallsprevention, HT23 3 hp 9 800 kr Missbruk, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att…
PEGASUS: Gruppledarutbildning 4 400 kr Psykiatri, Psykologi, ADHD 15 november 2023   Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är en…
KONTAKT: Booster 2 690 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 21 november 2023   Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden…
SKOLKONTAKT™: Påbyggnadskurs 2 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 1 december 2023   Kursen riktar sig till dig som har genomfört SKOLKONTAKT™: grundkurs (eller till dig som är anmäld till SKOLKONTAKT™s grundkurs och…
SKOLKONTAKT™: Grundkurs 3 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 15 januari -15 februari 2024   SKOLKONTAKT™ – Social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter och…
Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, VT24 70 hp 260 000 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och…
Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning VT 2024 15 hp 27 000 kr Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline…
SKOLKONTAKT™: Påbyggnadskurs 2 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 17 april 2024   Kursen riktar sig till dig som har genomfört SKOLKONTAKT™: Grundkurs (eller till dig som är anmäld till SKOLKONTAKTs grundkurs och…