Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du aktuellt utbud av kompetensutveckling vid Karolinska Institutet för yrkesverksamma.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram Psykiatri Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av…
Beroendetillstånd 2025 12 hp 19 900 kr Missbruk, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att…
SKOLKONTAKT™: Grundkurs 3 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 19 augusti - 26 september 2024   SKOLKONTAKT™ – Social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter och…
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod HT24 45 hp 139 500 kr Psykiatri, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du…
Specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatri, HT 24 70 hp 260 000 kr Psykiatri Kompetenscentrum för Psykoterapi startar en sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatri.…
Kognitiv beteendeterapi vid trauma HT24 7,5 hp 20 000 kr KBT, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är…
Handledning i klinisk psykologi inom högre utbildning HT24 15 hp 27 000 kr Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i utbildning för personer som ska arbeta med psykologisk bedömning, behandling och…
Omvårdnad för suicidnära personer, HT24 7,5 hp Bemötande, Omvårdnad, Psykiatri Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om…
Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik HT24 7,5 hp 18 590 kr Bemötande, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Mentalisering, det vill säga, förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över…
KONTAKT: klinisk utbildning 5 990 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 23 sep - 21 okt + 9 dec 2024   KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som…
Instruktörsutbildning MHFA Stockholm v.40, 2024 24 500 kr Bemötande, Psykiatri Lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa. Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk…
KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande HT24 5 hp 10 500 kr KBT, Missbruk, Psykiatri De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att…
Återfallsprevention, HT24 3 hp 9 800 kr Missbruk, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin Återfallsprevention är en manualbaserad psykologisk behandling för personer med alkohol- eller substansberoende. Den är helt baserad på kognitiv…
Kursdag om diagnoserna adhd, autism, intellektuell funktionsnedsättning och andra utvecklingsneurologiska tillstånd 4 400 kr Psykiatri, Psykologi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 7 november 2024   Ungefär 15% av alla barn har en eller flera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Den här kursen vänder sig till dig…
Kursdag om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning 4 400 kr Psykiatri, Psykologi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 11 november 2024   Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som kan se olika ut hos olika…
Rättspsykiatrisk utredning och vård för ST läkare och specialistläkare HT24 9 900 kr Psykiatri, Rättsmedicin En stor andel av de personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning har haft kontakt med olika myndigheter, såsom psykiatrin, socialtjänsten…
Instruktörsutbildning MHFA Stockholm (Huddinge) v.48, 2024 24 500 kr Bemötande, Psykiatri Lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa. Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk…
PEGASUS: Gruppledarutbildning 4 400 kr Psykiatri, Psykologi, ADHD, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 29 november 2024   Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är en…
SKOLKONTAKT™: Påbyggnadskurs 2 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 2 december 2024   Kursen riktar sig till dig som har genomfört SKOLKONTAKT™: Grundkurs (eller till dig som är anmäld till SKOLKONTAKTs grundkurs…