Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du aktuellt utbud av kompetensutveckling vid Karolinska Institutet för yrkesverksamma.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
ADOS-2: Specialistkursackrediterad 18 000 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 6-8 dec 2023, 16 feb, 12 apr, 24 maj 2024   Psykologförbundets kurskod AKO536.   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 5-7 feb + 29 apr 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Griffiths III 6 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 19 feb, 23 apr, 11 jun 2024   Griffiths III är ett brett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0 – 6 år. Griffiths…
KONTAKT: klinisk utbildning 5 990 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 18 mar – 26 apr + 17 jun 2024   KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 18-20 mar + 27 maj 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är…
Neuropsykofarmakologi för psykologer VT24 7,5 hp 16 500 kr Farmakologi, Psykologi En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid…
SKOLKONTAKT™: Påbyggnadskurs 2 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 17 april 2024   Kursen riktar sig till dig som har genomfört SKOLKONTAKT™: Grundkurs (eller till dig som är anmäld till SKOLKONTAKTs grundkurs…
ADOS-2: Knattemodulen 2 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 22 apr 2024   Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om bedömning av autism hos små barn. Kursen ges digitalt via…
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2 VT24 3 hp 7 500 kr Bemötande, Handledning, Ledarskap, Psykologi, Psykoterapi, Övriga ämnesområden, MI En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 3-5 jun + 30 sep 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
ADOS-2: Booster modul 1-4 2 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 10 juni 2024   En förutsättning för att genomföra och koda ADOS på ett fullgott sätt är att kontinuerligt jämföra sina administreringar och…
SKOLKONTAKT™: Grundkurs 3 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 19 augusti - 26 september 2024   SKOLKONTAKT™ – Social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter och…
Beroendetillstånd HT24 12 hp 19 900 kr Missbruk, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att…
Handledning i klinisk psykologi HT24 15 hp 27 000 kr Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Denna kurs ger möjlighet att öva på handledningsmetodik och tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med en tydlig målsättning.…
Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende HT24 5,5 hp 20 500 kr KBT, Psykologi, Psykoterapi Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande kognitiv…
Kognitiv beteendeterapi vid trauma HT24 7,5 hp 20 000 kr KBT, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är…
Handledning i klinisk psykologi inom högre utbildning HT24 15 hp 27 000 kr Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i utbildning för personer som ska arbeta med psykologisk bedömning, behandling och…
KONTAKT: klinisk utbildning 5 990 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 23 sep - 21 okt + 9 dec 2024   KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som…
Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik HT24 7,5 hp 18 590 kr Bemötande, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden…
PEGASUS: Gruppledarutbildning 4 400 kr Psykiatri, Psykologi, ADHD 29 november 2024   Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är en…
SKOLKONTAKT™: Påbyggnadskurs 2 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 2 december 2024   Kursen riktar sig till dig som har genomfört SKOLKONTAKT™: Grundkurs (eller till dig som är anmäld till SKOLKONTAKTs grundkurs…
Onboarding av nya medarbetare - forskning, teori och praktik, VT25 7,5 hp Bemötande, Företagshälsovård, Ledarskap, Psykologi, Lärande, Arbetsmiljö, Introduktion, Personalutveckling Lär dig hur organisationer optimalt kan stötta nya medarbetares lärande, etablering i den nya rollen och integrering i den sociala gruppen. Du kommer…