Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du aktuellt utbud av kompetensutveckling vid Karolinska Institutet för yrkesverksamma.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
Beroendetillstånd 2025 12 hp 19 900 kr Missbruk, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att…
Ätstörningar - bakgrund och behandling, 2025 7,5 hp 18 500 kr Psykologi, Ätstörningar Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 3-5 jun + 30 sep 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
SKOLKONTAKT™: Grundkurs 3 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 19 augusti - 26 september 2024   SKOLKONTAKT™ – Social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter och…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2-4 september + 18 november 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som…
Exponeringsbaserad behandling - en fördjupning, 7,5 hp, HT24 25 500 kr Psykologi, Psykoterapi, Psychology Välkommen till denna angelägna kurs för dig som är psykolog och arbetar inom vuxenpsykiatri. Här får du fördjupa dina kunskaper och kliniska…
Personlighetssyndrom och emotionsreglering, 7,5 hp, HT24 25 500 kr Psykoterapi, Psychology, Psykologi En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper och förståelse kring bedömning, möte och behandling av personer med personlighetsproblematik till…
Kognitiv beteendeterapi vid trauma HT24 7,5 hp 20 000 kr KBT, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är…
Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende HT24 5,5 hp 20 500 kr KBT, Psykologi, Psykoterapi Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande kognitiv…
Handledning i klinisk psykologi inom högre utbildning HT24 15 hp 27 000 kr Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i utbildning för personer som ska arbeta med psykologisk bedömning, behandling och…
Griffiths III 7 220 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 11 september, 16 oktober, 17 december 2024   Griffiths III är ett brett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0 – 6…
Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik HT24 7,5 hp 18 590 kr Bemötande, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Mentalisering, det vill säga, förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över…
KONTAKT: klinisk utbildning 5 990 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 23 sep - 21 okt + 9 dec 2024   KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som…
Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar HT24 7,5 hp Psykologi Kursen ger en god och tydlig teoretisk bild av kognitiv beteendeterapi (KBT) för behandling av ätstörningar. Den erbjuder även konkreta beskrivningar…
Kursdag om diagnoserna adhd, autism, intellektuell funktionsnedsättning och andra utvecklingsneurologiska tillstånd 4 400 kr Psykiatri, Psykologi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 7 november 2024   Ungefär 15% av alla barn har en eller flera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Den här kursen vänder sig till dig…
Kursdag om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning 4 400 kr Psykiatri, Psykologi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 11 november 2024   Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som kan se olika ut hos olika…
PEGASUS: Gruppledarutbildning 4 400 kr Psykiatri, Psykologi, ADHD, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 29 november 2024   Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är en…
SKOLKONTAKT™: Påbyggnadskurs 2 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 2 december 2024   Kursen riktar sig till dig som har genomfört SKOLKONTAKT™: Grundkurs (eller till dig som är anmäld till SKOLKONTAKTs grundkurs…
Onboarding av nya medarbetare - forskning, teori och praktik, VT25 7,5 hp 19 500 kr Bemötande, Företagshälsovård, Ledarskap, Psykologi, Lärande, Arbetsmiljö, Introduktion, Personalutveckling Lär dig hur organisationer optimalt kan stötta nya medarbetares lärande, etablering i den nya rollen och integrering i den sociala gruppen. Du kommer…