Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Gruppbehandling – gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik 30 hp 49 000 kr Svenska Bemötande, Handledning, Psykologi, Psykoterapi Vill du öka din gruppledarkompetens? Kanske arbetar du redan idag med gruppterapi eller gruppbehandling. Eller så är du mest van att arbeta…
KONTAKT: klinisk utbildning 15 sep-20 okt 2022 + 17 jan 2023 5 990 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd är en klinisk utbildning för dig som arbetar med barn…
ADOS-2 Grundkurs 28-30 sep + 2 dec 2022 10 340 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
ADOS-2 Grundkurs 9-11 nov 2022 + 17 feb 2023 10 340 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
PEGASUS Gruppledarutbildning 5 dec 2022 4 400 kr Svenska Psykiatri, Psykologi Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är lämplig som första…
Neuropsykofarmakologi för psykologer HT22-VT23 7,5 hp 15 500 kr Svenska Farmakologi, Psykologi En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid…
KONTAKT: Booster 17 januari 2023 2 690 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden på regelbunden…
ADOS-2: Grundkurs, 24-26 jan + 18 apr 2023 10 500 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning VT 2023 15 hp 24 500 kr Svenska Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline…
Motivationshöjande behandling (MET) VT23 3 hp 7 000 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla…
Kognitiv beteendeterapi vid trauma, VT23 7,5 hp 15 900 kr Svenska Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är…
ADOS-2: Knattemodulen 14 februari 2023 2 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om bedömning av autism hos små barn. Kursen ges digitalt via videokommunikationstjänsten…
KONTAKT: klinisk utbildning 15 feb -23 mar + 25 maj 2023 5 990 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som arbetar med denna målgrupp i klinisk…
ADOS-2: Grundkurs 22-24 feb + 8 jun 2023 10 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar VT23 7,5 hp 17 000 kr Svenska Psykologi Kursen ger en god och tydlig teoretisk bild av kognitiv beteendeterapi för behandling (KBT) för behandling av ätstörningar. Den erbjuder även…
Exponeringsbaserad KBT för behandling av funktionell magsmärta och IBS hos barn och ungdomar VT23 7 900 kr Svenska Barn- och ungdomsmedicin, Bemötande, KBT, Psykologi, Psykoterapi, Smärta- och smärtlindring Denna unika utbildning för psykologer och andra behandlare ger dig kompetens att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionell…
KONTAKT: Booster 25 maj 2023 2 690 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden på regelbunden…
ADOS-2: Grundkurs, 30 maj – 1 jun + 13 okt 2023 10 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…