Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du alla uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 22-24 feb + 8 jun 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 30 maj – 1 jun + 13 okt 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är…
Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende HT23 17 800 kr KBT, Psykologi, Psykoterapi Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande kognitiv…
Ätstörningar - bakgrund och behandling, HT 2023 7,5 hp 18 000 kr Psykoterapi, Ätstörningar Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt…
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod inriktning kognitiv beteendeterapi HT23 45 hp 139 500 kr Psykiatri, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du…
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 4-6 sep + 20 nov 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Kognitiv beteendeterapi vid trauma, HT23 7,5 hp 15 900 kr Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är…
Griffiths III 6 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 8 sep, 8 nov 2023 och 18 jan 2024   Griffiths III är ett brett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0 – 6 år. Griffiths…
Beroendetillstånd HT23 12 hp 19 900 kr Missbruk, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att…
Compassionfokuserad terapi HT23 7,5 hp 32 000 kr Psykiatri, Psykoterapi Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien.…
Handledning i klinisk psykologi, HT23 15 hp 26 000 kr Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Denna kurs ger möjlighet att öva på handledningsmetodik och tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med en tydlig målsättning.…
Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) HT23 7,5 hp 19 500 kr KBT, Psykologi, Psykoterapi Exponering för trauma är vanligt i normalpopulationen och även om endast en liten andel exponerade kommer att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (…
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 26-28 sep + 4 dec 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, HT23 15 hp 26 000 kr Handledning, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik med fokus på att handleda grupper. Kursen…
Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma HT23 7,5 hp 8 000 kr Omvårdnad, Psykiatri, Psykoterapi Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som…
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 23-25 okt 2023 + 15 jan 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är…
ADOS-2: Specialistkursackrediterad 18 000 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 6-8 dec 2023, 16 feb, 12 apr, 24 maj 2024   Psykologförbundets kurskod AKO536.   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är…