Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Mer och Mindres föräldrastödsprogram VT23 8 000 kr Svenska Bemötande, pediatrik Utbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram – övervikt och obesitas hos barn 2-6 år.