Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet HT22 Svenska Företagshälsovård Kursen ger en orientering i problemlösningsbaserade samtal och innehåller också praktiska övningar i denna metod. Problemlösningsbaserade samtal…
Gruppbehandling – gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik 30 hp 49 000 kr Svenska Bemötande, Handledning, Psykologi, Psykoterapi Vill du öka din gruppledarkompetens? Kanske arbetar du redan idag med gruppterapi eller gruppbehandling. Eller så är du mest van att arbeta…
Sjukskrivning i praktiken (start varje dag) 2022 1 800 kr Svenska Förbättra din kunskap om det uppdrag sjukvården har kring patienter som är sjukskrivna. Kursen ger dig praktiska redskap som både underlättar ditt…
Diagnostisk cytologi HT23 30 hp Svenska Cytologi, Laboratoriemedicin, Cytodiagnostik Denna utbildning är unik i sitt slag och ger dig den kompetens som krävs för arbetet som cytodiagnostiker. Du kommer att utveckla din förmåga att…
Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram Svenska Psykiatri Psyk E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av…
Oftalmologi för sjuksköterskor, HT23 60 hp 110 000 kr Svenska Kursen vänder sig till sjuksköterskor verksamma inom ögonsjukvård. Ögonsjukvården är tekniskt avancerad med mycket specialapparatur som skiljer sig…
KONTAKT: klinisk utbildning 15 sep-20 okt 2022 + 17 jan 2023 5 990 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd är en klinisk utbildning för dig som arbetar med barn…
Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra neuropsykiatriska tillstånd 15-16 sep, 12 okt, 18 nov, 15 alt 16 dec 2022 6 950 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi Utredning och diagnostik av adhd och autism kan vara utmanande eftersom andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som specifik…
ADOS-2 Grundkurs 28-30 sep + 2 dec 2022 10 340 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
ADI-R Grundkurs 24-25 okt 2022 5 390 kr Svenska Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi ADI-R, autismdiagnostisk intervju reviderad version, är en intervju med föräldrar/närstående som tar upp de centrala symtomen vid…
ADOS-2 Grundkurs 9-11 nov 2022 + 17 feb 2023 10 340 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
ST-kurs i Diagnostisk patologi av tyreoideas sjukdomar, 14-16 november 2022 11 900 kr Svenska Patologi Denna kurs erbjuder en koncentrerad möjlighet till att skaffa sig grundläggande kunskaper om utskärning av operationspreparat, morfologisk diagnostik…
Update in Endocrine Pathology for Surgical Pathologists in the Nordic Region, November 17th-18th 2022 9 600 kr Svenska Patologi, Pathology The World Health Organization (WHO) aims to release the 5th edition of the classification of endocrine tumours during the fall-winter of 2022. The…
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården, HT22 3 hp 11 500 kr Svenska Försäkringsmedicin, Samhällsmedicin, Övriga ämnesområden Unik kurs för rehabkoordinatorer som fokuserar på samverkan mellan hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.   Kursgrupp med max…
Vetenskapligt skrivande för ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset HT22 4,5 hp Svenska Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.
PEGASUS Gruppledarutbildning 5 dec 2022 4 400 kr Svenska Psykiatri, Psykologi Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är lämplig som första…
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa, HT22 3 hp 11 500 kr Svenska Försäkringsmedicin, Samhällsmedicin, Övriga ämnesområden Unik kurs som fokuserar på koordinering inom företagshälsa; samverkan med arbetsgivare, Försäkringskassa och hälso- och sjukvård. Kursgrupp med max…
Neuropsykofarmakologi för psykologer HT22-VT23 7,5 hp 15 500 kr Svenska Farmakologi, Psykologi En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid…
KONTAKT: Booster 17 januari 2023 2 690 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden på regelbunden…
Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, VT23 7,5 hp 15 500 kr Svenska Fördjupa din kunskap om yogaträning och hur olika yogaövningar kan användas för personer med olika sjukdomstillstånd. Det här är en unik…
Interventionell radiologi för ST-läkare, VT23 5 000 kr Svenska radiologi, ST-läkare Denna kurs ger dig som ST-läkare kunskaper som uppfyller kunskapskrav inför specialistexamen i radiologi. Kursen genomförs både på plats och på…
Andrologi, VT23 7,5 hp 11 800 kr Svenska Andrologi Detta är en kurs för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med manliga patienter med frågor och problem relaterat till sexuell hälsa och ohälsa.…
Ledarskap och organisationsutveckling 1 VT23-HT23 30 hp 98 000 kr Svenska Ledarskap Denna populära utbildning har utvecklats under många år utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den kurs som bäst möter…
Ledarskap och medarbetarskap, grupp och team, VT 2023 7,5 hp 27 000 kr Svenska Ledarskap   Detta är den första av fyra delmoment i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. Den…
ADOS-2: Grundkurs, 24-26 jan + 18 apr 2023 10 500 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…