Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du aktuellt utbud av kompetensutveckling vid Karolinska Institutet för yrkesverksamma.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, VT24 7,5 hp 19 500 kr Arbetsterapi, Fysioterapi, ACT Är du nyfiken på hur du kan använda och anpassa ACT-processerna som fysioterapeut och arbetsterapeut?ACTiveRehab ger dig de kliniska färdigheter och…
Vaccinering i praktiken, VT24 3 hp 10 500 kr Omvårdnad, Vaccinering En kurs för dig som är läkare eller sjuksköterska och som arbetar praktiskt med vaccinationer. Utbildningen kan användas som underlag för…
Onboarding av nya medarbetare - forskning, teori och praktik, VT24 18 500 kr Bemötande, Företagshälsovård, Ledarskap Lär dig hur organisationer optimalt kan stötta nya medarbetares lärande, etablering i den nya rollen och integrering i den sociala gruppen. Du kommer…
Grundutbildning i Acceptance and commitment therapy, VT 2024 7,5 hp 15 900 kr Psykologi, Psykoterapi, ACT Detta är en kvalitetsgranskad ACT-utbildning för dig som arbetar med psykologisk behandling. Du får träna dina färdigheter och erhålla teoretisk och…
Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar VT24 7,5 hp 17 000 kr Psykologi Kursen ger en god och tydlig teoretisk bild av kognitiv beteendeterapi för behandling (KBT) för behandling av ätstörningar. Den erbjuder även…
Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården, VT24 7,5 hp 13 000 kr Hälsa och livsstil Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att…
Motivationshöjande behandling (MET) VT24 3 hp 8 000 kr Bemötande, Missbruk, MI Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla…
Avancerad träningsfysiologi, VT 2024 4,5 hp 11 995 kr Hälsa och livsstil Den här kursen ger dig både fördjupade och uppdaterade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till cellnivå. Vad säger…
Instruktörsutbildning MHFA Stockholm v6 2024 24 500 kr Bemötande, Psykiatri Lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa. Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 5-7 feb + 29 apr 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Kurs i melanocytära tumörer för ST-läkare, VT-24 7 000 kr Hud, Onkologi, Patologi En kurs för dig som är ST-läkare i klinisk patologi med minst 2 års erfarenhet. Du kommer få grundläggande kunskaper i bedömningen av melanocytära…
Händelseanalys, VT24 3 hp 9 000 kr Patientsäkerhet Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser.
Diabetes i primärvården, VT24 7,5 hp 17 000 kr Omvårdnad En kurs för dig som är sjuksköterska, distriktssköterska och har ansvar för patienter med diabetes i primärvården. Kursen görs i samarbete med…
Avancerad bedömning och omvårdnad vid adhd inom barn- och ungdomspsykiatrin, VT24 7,5 hp 20 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, NPF, ADHD, Barns hälsa Kursen syftar till att kursdeltagaren ska få fördjupade kunskaper och färdigheter i avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar samt…
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1 VT24 3 hp 7 500 kr Bemötande, Hälsa och livsstil, Missbruk, MI Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är…
Griffiths III 6 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 19 feb, 23 apr, 11 jun 2024   Griffiths III är ett brett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0 – 6 år. Griffiths III…
Andrologi, VT24 7,5 hp 12 300 kr Andrologi Detta är en kurs för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med manliga patienter med frågor och problem relaterat till sexuell hälsa och ohälsa.…
Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik VT24 7,5 hp 20 000 kr Ögon Kursen vänder sig till dig som är ögonsjuksköterska, sjuksköterska med erfarenhet av oftalmologi, ST-läkare verksam inom oftalmologi, ögonläkare,…
KONTAKT: klinisk utbildning 5 990 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 18 mar – 26 apr + 17 jun 2024   KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som…
Våld i nära relationer VT24 3 hp 3 895 kr Bemötande Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Hur ska du som arbetar med människor ställa frågor om våld, hur kan du bemöta,…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 18-20 mar + 27 maj 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna, VT 2024 15 hp 15 000 kr Barn- och ungdomsmedicin, pediatrik Epilepsi är en specialitet i ständig utveckling som omfattar en komplexitet med komorbiditet och stora patientgrupper. Ungefär 81 000 barn och vuxna…
Neuropsykofarmakologi för psykologer VT24 7,5 hp 16 500 kr Farmakologi, Psykologi En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid…
ADI-R Grundkurs 5 390 kr Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi 8-9 apr 2024   ADI-R, autismdiagnostisk intervju reviderad version, är en intervju med föräldrar/närstående som tar upp de centrala symtomen vid…
Att leda etiska samtal i äldreomsorgen, VT 2024 7,5 hp 18 500 kr Bemötande, Geriatrik och Äldrevård Denna utbildning är för dig som är legitimerad personal eller chef inom och som vill stärka din förmåga att leda samtal om etiska problem och…