Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1 VT23 3 hp 6 900 kr Svenska Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är…
Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning VT 2023 15 hp 24 500 kr Svenska Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline…
Motivationshöjande behandling (MET) VT23 3 hp 7 000 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla…
Instruktörsutbildning MHFA Stockholm, v5 2023 24 500 kr Svenska Bemötande Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk ohälsa? Som Första hjälpeninstruktör får du lära ut hur man känner igen och…
Grundutbildning i Acceptance and commitment therapy, VT 2023 7,5 hp 15 900 kr Svenska Detta är en kvalitetsgranskad ACT-utbildning för dig som arbetar med psykologisk behandling. Du får träna dina färdigheter och erhålla teoretisk och…
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp, VT23 4,5 hp 15 000 kr Svenska Denna kurs är en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdom. Den vänder sig…
Vidareutbildning medicinskt abdominellt ultraljud för röntgensjuksköterskor VT23 60 hp 110 000 kr Svenska Medicinsk informatik, Medicinsk teknik, Röntgen I modern radiologi är medicinskt ultraljud en viktig diagnostisk metod med stor potential. Då metoden i stor utsträckning är interaktiv fordras djupa…
Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården VT23 7,5 hp 13 000 kr Svenska Hälsa och livsstil Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att…
Diabetes i primärvården, VT23 7,5 hp 17 000 kr Svenska En kurs för dig som är sjuksköterska, distriktssköterska och har ansvar för patienter med diabetes i primärvården.  Kursen görs i samarbete med…
Kurs i melanocytära tumörer för ST-läkare, VT-23 5 000 kr Svenska Hud En kurs för dig som är ST-läkare i klinisk patologi. Du kommer få grundläggande kunskaper i bedömningen av melanocytära tumörer. Kursen hålls…
Avancerad träningsfysiologi, VT 2023 4,5 hp 11 995 kr Svenska Hälsa och livsstil Den här kursen ger dig både fördjupade och uppdaterade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till cellnivå. Vad säger…
Kognitiv beteendeterapi vid trauma, VT23 7,5 hp 15 900 kr Svenska Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är…
Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen VT23 7,5 hp 14 500 kr Svenska Företagshälsovård, Rehabilitering Kursen för dig som vill fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen i din…
ADOS-2: Knattemodulen 14 februari 2023 2 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om bedömning av autism hos små barn. Kursen ges digitalt via videokommunikationstjänsten…
Beroendetillstånd för Eskilstuna/Strängnäs VT23 12 hp Svenska En kurs för personal inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina…
KONTAKT: klinisk utbildning 15 feb -23 mar + 25 maj 2023 5 990 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som arbetar med denna målgrupp i klinisk…
Spirometri i teori och praktik VT23 3 hp 6 900 kr Svenska Denna kurs vänder sig till sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter som önskar kunskaper i spirometri - från patientinformation till tolkning.
ADOS-2: Grundkurs 22-24 feb + 8 jun 2023 10 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar VT23 7,5 hp 17 000 kr Svenska Psykologi Kursen ger en god och tydlig teoretisk bild av kognitiv beteendeterapi för behandling (KBT) för behandling av ätstörningar. Den erbjuder även…
Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik VT23 7,5 hp 20 000 kr Svenska Ögon Kursen vänder sig till dig som är ögonsjuksköterska, sjuksköterska med erfarenhet av oftalmologi, ST-läkare verksam inom oftalmologi, ögonläkare,…
Cannabis - förekomst, skador och behandling VT23 3 hp 9 200 kr Svenska Missbruk, Psykiatri En kurs för dig som möter personer med ett cannabisproblem. Du kommer få en översikt av cannabisproblematik, prevalens och epidemiologi. Du kommer…
Försäkringsmedicin för rehabiliteringskoordinatorer, VT23 2 hp 8 300 kr Svenska Rehabiliteringskoordinatorer har att hantera koordineringsinsatser i sjukskrivningsärenden. Den här kursen ger en fördjupad kunskap i ämnet…
Händelseanalys, VT23 3 hp 9 000 kr Svenska Patientsäkerhet Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser.
Utredningsmetodik Grundkurs för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser 20-21 mar, 17 apr, 10 maj, 29 maj alt 2 jun 2023 10 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi Utredning och diagnostik av adhd och autism kan vara utmanande eftersom andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (även kallade…
Våld i nära relationer VT23 3 hp 3 295 kr Svenska Övriga ämnesområden Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Hur ska du som arbetar med människor ställa frågor om våld, hur kan du bemöta,…