Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Försäkringsmedicin för läkare, VT 2023 2 hp 8 300 kr Svenska Den här kursen ger läkare en fördjupad försäkringsmedicinsk kunskap utifrån aktuell forskning. Ett särskilt fokus ges området sjukskrivning och olika…
Exponeringsbaserad KBT för behandling av funktionell magsmärta och IBS hos barn och ungdomar VT23 7 900 kr Svenska Barn- och ungdomsmedicin, Bemötande, KBT, Psykologi, Psykoterapi, Smärta- och smärtlindring Denna unika utbildning för psykologer och andra behandlare ger dig kompetens att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionell…
ADI-R Grundkurs 27-28 mar 2023 5 390 kr Svenska Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi ADI-R, autismdiagnostisk intervju reviderad version, är en intervju med föräldrar/närstående som tar upp de centrala symtomen vid autism och ger stöd…
Att leda i en organisatorisk kontext, VT 2023 7,5 hp 27 000 kr Svenska Ledarskap Detta är den andra av fyra delmoment i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. Ämnen som…
KONTAKT: International Clinical Training, 17 April – 22 May 2023 4 205 kr Svenska Autism KONTAKT – Social skills group training for children and adolescents with autism is a clinical training aimed at clinicians working with autistic…
Återfallsprevention 3hp, VT23 3 hp 9 800 kr Svenska Missbruk, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att…
Omvårdnad av suicidnära personer, VT23 4,5 hp 11 700 kr Svenska Bemötande, Omvårdnad, Psykiatri Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om…
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2 VT23 3 hp 6 900 kr Svenska Bemötande En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter…
Mer och Mindres föräldrastödsprogram VT23 0 hp 8 000 kr Svenska Bemötande, pediatrik Utbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram – övervikt och obesitas hos barn 2-6 år. En utbildning för dig som möter barn med övervikt och…
Instruktörsutbildning MHFA Stockholm v17 2023 24 500 kr Svenska Bemötande Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk ohälsa? Som Första hjälpeninstruktör får du lära ut hur man känner igen och…
ADOS-2 International advanced booster training 11 350 kr Svenska This advanced booster training will provide opportunities to score, consensus code and discuss ADOS-2. There will also be presentations about ADOS-…
Riskanalys, VT23 3 hp 9 000 kr Svenska Patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att alla vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av…
KONTAKT: Booster 25 maj 2023 2 690 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden på regelbunden…
ADOS-2: Grundkurs, 30 maj – 1 jun + 13 okt 2023 10 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
Ledarskap - personlig utveckling, HT 2023 7,5 hp 27 000 kr Svenska Ledarskap Detta är den tredje av fyra delmoment i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. …
Master's courses & Clinical Specialisation in Orthodontics 2023-2027 120 hp 2 450 000 kr Svenska tandvård, ortodonti, dentistry, orthodontics, dental medicine Karolinska Institutet offers Master's courses & Clinical Specialisation in Orthodontics for participants with University Degree in Dental Surgery…
ST-kurs Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi, HT23 5 000 kr Svenska Demens, Geriatrik och Äldrevård, Psykiatri Denna kurs ger dig fördjupad kunskap och ökad kompetens inom äldrepsykiatri. Den tar upp både utredning, diagnostik och terapeutiska insatser vid de…
Master's Courses in Dementia Care for Physiotherapists and Occupational therapists 2023 60 hp 158 000 kr Svenska Demens, Dementia This unique education is offered in cooperation with Stiftelsen Silviahemmet, and participants who complete the courses will earn the title of…
Dementia from Cell to Society – for dentists, dental hygienists, speech-language pathologists and audiologists, Autumn 2023 15 hp 35 000 kr Svenska Demens, Dementia This course is for dentists, dental hygienists, speech-language pathologists and audiologists who in their profession meet patients with dementia.…
Master's Courses in Dementia Care for Physicians 2023 60 hp 207 000 kr Svenska Demens, Dementia Master’s Courses in Dementia Care for Physicians addresses a wide range of aspects, from the latest research, diagnosis and treatment to…
Att leda i förändring, HT2023 7,5 hp 27 000 kr Svenska Ledarskap Denna kurs är den fjärde av de fyra delkurserna i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1 som…