Barn och trauma (7,5 hp)

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Kursen omnämns i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport från 2015 som ett gott exempel på hur undervisning om våld mot barn kan bedrivas inom högre utbildning. Utbildningen brukar ges en gång per år.

Beskrivning av kursen

Målen med kursen är att deltagarna ska få:

  • Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar. 
  • Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga.
  • Utveckla förmågan att beskriva och välja bland de akuta, stödjande och behandlande interventioner för traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av, kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, elevhälsa, habilitering och liknande.

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området: Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi. Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, juridik, polisexamen eller socionomexamen. Kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Tid och plats

Kursen ges vårterminen 2021 under följande heldagar:
10 och 11 mars
14, 15 och 16 april
31 maj

Undervisningen sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna eller Flemingsberg.

Observera: Om det inte går att delta i fysiska träffar på grund av coronaviruset så kan kursen ges digitalt.

Pris

17 400 kr exkl. moms. För- och eftermiddagskaffe ingår och även kursens huvudbok: Almqvist, K., Norlén, A., Tingberg, B. (2019). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur.

Anmälan

Anmäl dig här. 

Frågor?

Kontakta mig. 

Documents