Barn och trauma (7,5 hp)

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Kursen omnämns i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport från 2015 som ett gott exempel på hur undervisning om våld mot barn kan bedrivas inom högre utbildning. Utbildningen brukar ges en gång per år.

Beskrivning av kursen

Målen med kursen är att deltagarna ska få:

  • Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar. 
  • Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga.
  • Utveckla förmågan att beskriva och välja bland de akuta, stödjande och behandlande interventioner för traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Mer information finns i kursplanen.

Kursen är mycket omtyckt med genomgående höga utvärderingar. Den fick ett medelvärde på 4,6 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av, kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Kursledare för Barn och trauma: Björn Tingberg, Anna Norlénm och Kjerstin Almqvist. Foto: Martin Runeborg
Kursledare för Barn och trauma från vänster: Björn Tingberg, Anna Norlén och Kjerstin Almqvist. Foto: Martin Runeborg

Kursledare

Kjerstin Almqvist, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, Professor i psykologi vid Karlstad universitet, forskningsledare vid Centrum för klinisk forskning Region Värmland.

Anna Norlénm, leg psykolog, leg psykoterapeut, verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen, Stockholm.

Björn Tingberg, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, Med.dr., magisterexamen i pedagogik.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, elevhälsa, habilitering och liknande.

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området: Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi. Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, juridik, polisexamen eller socionomexamen. Kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Tid och plats

Kursen ges från december 2023 till februari 2024. Fysiska kursträffarna hålls i Stockholm den 4 och 5 december 2023, den 19 januari 2024 och 19 februari 2024 (examination).

Två digitala föreläsningar är också planerade till januari/februari 2024. 

Sagt om kursen

"Otroligt bra föreläsare!"

"Jag tycker samtliga föreläsningar var mycket givande och de tre huvudlärarnas inställning och framtoning har varit trevlig och utforskande."

"Allt var mycket givande!"

Kursen är mycket omtyckt med genomgående höga utvärderingar. Den fick ett medelvärde på 4,6 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Kursledaren Björn Tingberg

Pris

17 900 kr exkl. moms. 

För- och eftermiddagskaffe ingår och även kursens huvudbok: Almqvist, K., Norlén, A., Tingberg, B. (2019). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur.

Anmälan

Anmäl dig till Barn och trauma.

Frågor?

Kontakta mig. 

Michelle Azorbo
2023-10-18