För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - Barn och ungdom, 15 hp kurskod 2BU013

På denna sida hittar du schema, kursanalyser och kontaktuppgifter till kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en delkurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom. Den pågår på halvfart i 20 veckor från den 28 augusti 2023 till den 14 januari 2024.
 

Kursen genomförs huvudsakligen webbaserat.


Registrering i Ladok

För att behålla din plats och delta i kursen är registrering i Ladok obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen öppnar 21 augusti och stänger 31 augusti. I samband med registreringen får du tillgång till kursen i lärplattformen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Länk till schema i TimeEdit publiceras senast två veckor innan kursstart.

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Elin Öst

Kursansvarig

Anna Malmborg

Studievägledare

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör
Innehållsgranskare:
Ana Maria Seguel
2023-05-11