För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - Barn och ungdom, 15 hp kurskod 2BU013

På denna sida hittar du schema, kursanalyser och kontaktuppgifter till kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en delkurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom. Den pågår på halvfart i 20 veckor från den 16 januari till den 4 juni 2023.
 

Kursen genomförs huvudsakligen webbaserat.


Registrering i Ladok

För att behålla din plats och delta i kursen är registrering i Ladok obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen öppnar en vecka före kursstart och stänger 3 dagar efter kursstart. I samband med registreringen får du tillgång till kursen i lärplattformen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Elin Öst

Kursansvarig

Anna Malmborg

Studievägledare

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör