För studenter på kursen Hälsa, livsvillkor och miljö 7,5 hp kurskod 2DS007

På kurswebben för 2DS007 (campus och distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursens övergripande mål är att studenten utifrån människors hälsa, livsvillkor och miljö självständigt ska kunna bedriva hälsofrämjande- och förebyggande arbete för människor i alla åldrar inom primärvård.

Kursplan

Välkomstinformation Campus HT24

Kurs 2DS007 är den tredje kursen i distriktssköterskeutbildningen - campus och genomförs i Termin 1.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - campus.

  • Det är en campusbaserad kurs i helfart och pågår i 5 veckor från måndagen 11 november till den 15 december 2024
     
  • Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Välkomstinformation Distans HT24

Kurs 2DS007 är den tredje kursen i distriktssköterskeutbildningen - distans och genomförs i Termin 2.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - distans.

  • Det är en webbaserad distanskurs på halvfart och pågår i 10 veckor från måndagen den 2 september till den 10 november 2024.
     
  • Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Schema Campus och Distans

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart. 

Zoomlänkar hittar ni i kursrummet i Canvas.

Schema tidigare terminer

Schema VT24 2DS007 Distans

Schema VT24 2DS007 Campus

Schema HT23 2DS007 Campus 

Schema HT23 2DS007 Distans 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är  obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Tillgång till kursrummet i Canvas ges endast när du registrerar dig i Ladok.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senaste utförda kursvärderingarna:

Kursvärdering VT24 2DS007 Campus

Kursvärdering VT24 2DS007 Distans

Kursvärdering HT23 2DS007 Campus

Kursvärdering  HT23 2DS007 Distans

Kursanalys

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Eva Sundborg

Kursansvarig
+46852483688
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. All kursinformation och kommunikation sker via lärplattformen Canvas. 

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ES
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2024-05-13